Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 1/2019 Hjem og Skole Returadresse Pedlex Hjem og Skole St. Olavs gate 12 NO-0165 Oslo Bestill via [email protected] eller på pedlex.no! Foreldrekontakt – jeg? Heftet gir svar på mye av det en nyvalgt foreldrekontakt lurer på! Inneholder stoff om • foreldrenes plass i skolesystemet og organisering av foreldrekontaktene • valg av foreldrekontakter • oppgaver i FAU • foreldrekontaktens rolle på foreldremøter • ulike trivselstiltak i klassen/elevgruppen • praktiske oppgaver Lykke til med viktig arbeid! Personvern, taushetsplikt og meldeplikt • Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning (GDPR) styrker elevenes personvern. • Hele lovteksten i den nye loven er tatt med, i tillegg til sentrale artikler fra GDPR. Meldepliktene som gjelder for ansatte i skolen er også omtalt. • Etablere gode rutiner for å ivareta personvernet, overholde taushetsplikten og følge meldeplikten. Ved å lese og bruke dette heftet, sørger du for at elevenes rettigheter blir godt ivaretatt. Regelverk for skolen Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning (GDPR) styrker elevenes personvern og skjerper kravene til skolene som behandler elevinformasjon. Hele lovteksten i den nye loven er tatt med i dette heftet, i tillegg til sentrale artikler fra GDPR, slik at du får lett tilgang til alle de nye personvernbestemmelsene. De ulike meldepliktene som gjelder for ansatte i skolen er også omtalt nærmere og mer utfyllende i denne utgaven. Å etablere gode rutiner for å ivareta personvernet, overholde taushetsplikten og følge meldeplikten på din skole kan være lurt da brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser for elevene, og medføre stra ansvar for enkelte ansatte. Ved å lese og bruke dette heftet sørger du for at elevenes rettigheter blir godt ivaretatt. ,!7II2I3-hcbeaj! ISBN 9788283721409 Personvern, taushetsplikt og meldeplikt Regelverk for skolen PERSONVERN, TAUSHETSPLIKT OG MELDEPLIKT Øystein Stette (red.) Med personopplysningsloven og aktuelle artikler fra GDPR Personvern, taushetsplikt og meldeplikt Pris kr 198,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt Foreldrekontakt – JEG? Gratulerer – du er blitt foreldrekontakt! Å være foreldrekontakt innebærer at du er tillitsvalgt for de foreldrene som har barn i samme gruppe eller klasse som deg. Det er her grunnlaget for det viktige samarbeidet mellom hjem og skole blir lagt. Et år som foreldrekontakt er en god investering for ditt eget og andres barn, og for miljøet ved skolen. Lykke til! FORELDREKONTAKT– JEG? Foreldrekontakt – JEG? P E D L E X Ansvar og oppgaver Kristin Green Nicolaysen Pris kr 89,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019