Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 35

– Hjertesone handler om å skape bilfrie områder rundt skolene og å sikre skoleveien, med mål om at elevene skal få en tryggere vei til og fra skolen, sier Rolf Peder Lundh. Han er rektor ved Gokstad skole i Sandefjord, der de i flere år har jobbet sammen med FAU for å sikre en tryggere skolevei. – Gokstad skole ble bygget sentralt, men landlig, for rundt femti år siden. Da gikk det kun en kjerrevei forbi, mens det i dag er en sterkt trafikkert fylkesvei helt inntil skolen. Vi opplever at skolen nærmest er innebygd, sier Lundh. Farlige hendelser Barneskolen, med sine 315 elever, tok for alvor tak i trafikk- situasjonen for halvannet år siden, etter flere farlige episoder der elever nesten hadde blitt kjørt på. De kalte inn til allmøte med FAU, folkehelsekoordinatoren i kom- munen, Trygg Trafikk, politiet og nærmiljøutvalget, for å se på mulige løsninger på trafikkutfordringene. – Vi bestemte oss for at Hjertesone var veien å gå hvis vi skulle klare å utbedre situasjonen, og var første skole i Sandefjord som søkte, sier Rolf Peder Lundh. Hjerteformet sone Høsten 2018 var kampanjen i gang, og en hjertesone ble etablert rundt skolen, markert med permanente hjerte- sonelogoer i asfalten. – Hjertesoneområdet har vi selv definert, og innenfor området skal det være helt bilfritt, sier Anette Hvidsten. Hun er FAU-leder på Gokstad skole, leder av det kommu- nale foreldreutvalget, og blir omtalt som skolens hjerte- sonegeneral. Et bilfritt hjerte rundt skolen Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Etter at Gokstad skole ble en hjertesoneskole, opplever de at flere elever går til skolen, og at foreldre parkerer lenger unna skolens hjerte.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019