Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 35

18 1/2019 Hjem og Skole – To prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere, sier Erling Roland. Han er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, og har i mange år forsket på mobbing. Tallene han viser til er hentet fra den årlige elev- undersøkelsen, som blir gjennomført på 7. og 10. trinn. – Det vil si at omlag 12 000 barn opplever å bli krenket av voksne på skolen flere ganger i måneden. Det er en markant nedgang fra tallene vi hadde på 90-tallet, da mellom fem og ti prosent av elevene opplevde det samme, men det er helt klart fortsatt et tall vi ikke ønsker, sier Roland. Stressrelatert Uthengt, latterliggjort eller ignorert av læreren, slike opplevelser kjenne- tegner elever som føler seg trakassert eller mobbet av en voksen på skolen. – Det at læreren gjør eller sier noe som fører til at de andre ler av deg, eller at du blir fullstendig oversett av den voksne, oppleves tungt, sier Erling Roland. Ifølge professoren er det et par viktige grunner til at dette kan skje på en skole. – Forskningen viser at den ene, og viktigste, grunnen til at lærere mobber, er relatert til stress. Kanskje provoserer, irriterer eller truer eleven læreren, læreren bli stresset og ender opp med å ta igjen med ned- settende ordbruk eller handlinger, sier Roland. Den andre årsaken er et ønske om makt, der læreren trakasserer elever for å øke sin egen makt. – I enkelte tilfeller ser man til og med at den voksne spiller på lag med elever som mobber. Dette er et veldig dystert motiv, og er heldigvis i et mindretall, sier han. Ukultur på skolen Roland mener mye kan tyde på at det er en ukultur på skolen, dersom en lærer gjentatte ganger trakasserer elever uten at noen griper inn. NÅR VOKSNE MOBBER Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019