Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 73 of 139

74 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 2018 «ALL TIME HIGH»? «All time high» var overskriften i fjor, og den er like gyldig i år. Oppturen vil ingen ende ta. 2018 ble det sjette året på rad med omsetningsvekst i norsk sjømat- næring. Siden 2012 har første- håndsverdien av fisk og skall- dyr, oppdrettslaksen inkludert, mer enn doblet seg — fra knapt 40 milliarder kroner til nesten 87 milliarder, og det er ikke blitt flere å dele på. Eksportverdien har økt fra vel 50 til tett på 100 milliarder kroner. Rett nok har kostnadene økt, men også re- sultatmessig har de siste seks årene vært et eventyr — vi er fristet til å skrive på grensen til science fiction. De fleste eventyr har en ende. Og etter de syv fete kommer som kjent de syv magre. Det er en grense for hvor lenge gunsti- ge valutakurser og rekordlave renter kan vare. Men det store bildet — det som fargelegges av utviklingen i global etter- spørsel, forbrukernes preferan- ser for sunn og god mat og po- tensialet for videre vekst i norsk sjømatproduksjon, har bare varme og lyse farver. Enkelte nedturer vil selvsagt komme. Men som aktør i norsk sjømat- næring anno 2019 — både på sjø og land, hadde vi sett svært lyst på fremtiden. Så mye om vi retter blikket fremover. I denne artikkelen skal vi som vanlig ved årsskiftet se nærmere på det året som ligger bak. 2018 ble et nytt strålende år for fiskeri- og havbruksnæringen, sannsynligvis historiens beste. Vi nådde ikke 100 milliarder i eksportverdi, men det var bare så vidt. Tar vi også med salget i Norge passerte vi 105 milliar- der. Som vanlig ligger mye av fork laringen i norsk lakseopp- drett. I fjor økte eksportverdien av laks med 3,2 milliarder kro- ner, nøyaktig det samme som året før. På Oslo Børs er det laksen som teller. Når lakseprisen stiger, vet investorene knapt hvilket bein de skal stå på. I fjor økte børsverdien av de fem norske lakseselskapene med utrolige 68 milliarder kroner, eller med ganske nøyaktig 50 prosent. Ved årsskiftet var den samlede børsverdien av Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, Mowi, Norway Royal Salmon og SalMar 203 milliard er. Og tre uker inn i 2019 hadde den pas- sert 210 milliarder. På tross av lakselus og syk- dommer var inntjeningen i oppdret tsnæringen formidabel. Ifølge de siste estimatene hadde de fem børsgigantene et samlet driftsresultat på ganske nøyak- tig 20 milliarder kroner i 2018, opp fra 10,6 milliarder i 2017. Og festen er på ingen måte over. I år forventer Kolbjørn Giske ødegård i Nordea Markets at de fem vil oppnå et driftsre- sultat på ca. 24 milliarder kroner og i 2020 nærmere 27 milliarder.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019