Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 61 of 139

62 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 HASVIK kommune Sørvær er ett av tre tettsteder i Hasvik kommune, og ligger helt sørvest på Sørøya ut mot havet. Stedet ble fullstendig nedbrent under krigen. Gjenoppbyggingen skjedde med økonomisk støtte fra Hamar, og fortsatt kalles enkelte boliger for «Hamar-hus».

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019