Kondis

Kondis Utgave 1 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1074807

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 87

5 Kondis 1 • 2019 Da er ett nytt Kondis år godt i gang, og jeg håper at du som leser dette er klar for nye utfordrin- ger i 2019. Det er ganske mange dager igjen av året så det gjelder å spre det du ønsker å gjøre utover hele året. Kanskje har du nyttårsforsetter også? Selv er jeg ganske dårlig på det og tror det er like greit. For selv om det er nytt år, så behøver man jo ikke endre på alt mulig rart. Derfor er jeg litt anti på det med forsetter. Men at man kanskje bør gjøre endringer i forhold til hva man har gjort før – trene anner- ledes og den type greier – det har jeg litt tro på. Vi mennesker er jo flinke til å gjenta oss selv. For det er noe med å gjøre de samme tingene; det er liksom det enkleste og krever ikke så mye tankegang for å få til. Det er jo bare å se på hva som ble gjort i 2018 det, og funket det i fjor, så vil det som regel funke i år også. Ny motivasjon Samtidig er det nok lurt noen ganger å tørre endre. Selv er jeg litt der nå og tenker at det kanskje er på tide å tre litt ut av det vante og trygge. Trene annerledes, kanskje ha det litt gøyere med trening, noe som igjen kan gi ny motivasjon. Ny motivasjon er nok nøkkelen, tenker jeg. Det er lettere å trene når motivasjo- nen er bra. Særlig hvis man har stoppet litt opp og ikke helt føler at det som blir gjort, ender opp i en god følelse. Men uansett så gjelder det aldri å gi opp. Det viktige er jo å se litt stort på det. Se at det beste for egen helse – både fysisk og psykisk – er å ha litt kontinuitet. Da trenger en jo ikke å ha forsetter heller. De ryker som regel uansett. Treningen skal være fristedet ditt, og da må det jo gjøres med en stor grad av tilfredshet og glede. Ikke alltid hjelper det å trene mer heller, for da blir det bare enda mer frustrerende hvis det ikke funker. «Been there, done that»! Informasjon Jeg observerer at mange er på jakt etter nye løsninger i forhold til å bli bedre. I dag så er jo informasjonen som finnes der ute i cyberver- denen uendelig. Spør du et spørsmål, så får du fort mange mulige veier via google eller sosiale medier. Da gjelder det å ha tunga rett i munnen, sortere ut litt, kanskje trekke fra noe og legge til litt annet. Og vips så har du en mulig løsning på hvordan du kan trene bedre. Eller kanskje ikke? Det vil uansett få et slags svar i løpet av 2019 da. Og fasit vet vi ikke før neste år begynner. Og skal jeg komme med et forslag, så søk opp «Kondistreninga» – det er et veldig godt alternativ til trening og felleskap. Vel, nok formaninger og tanker fra en litt tenkende president, som funderer på hva han selv skal gjøre. En ting vet jeg uansett – uten trening eller fysisk utfoldelse duger ikke denne helten til noe, verken psykisk eller fysisk. En annen og viktigere oppfordring er den om at jeg håper du er medlem i år også. Kondis trenger medlemmer i 2019, sånn er det bare. Er du også litt lysten på å bidra for Kondis i en eller annen sammenheng, så ikke nøl med å si fra. Ut av det vante og trygge? Tim Bennett 15% rabatt på alle ordinære priser til medlemmer av Kondis Norsk organisasjon for kondisjonsidrett og Den Norske Maratonklubb Kondis Post- og besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 Oslo Telefon: 22 60 94 70 Internett: kondis.no E-post: kondis@kondis.no Kundeservice medlemskap/bladdistribusjon: Telefon: 23 33 91 72 E-post: kondis@mediaconnect.no Ansvarlig redaktør: Marianne Røhme Tlf.: 415 09 061 E-post: marianne.rohme@kondis.no Redaktør: Runar Gilberg Tlf.: 482 58 496 E-post: runar.gilberg@kondis.no Terminlisteredaktør og journalist: Bjørn Johannessen Tlf.: 489 99 460 E-post: terminlista@gmail.com Ung-Kondis-medarbeider: Ingrid Lorvik Redaksjonskomité: Runar Gilberg Else Husa Janicke Bråthe Andreas Grøgaard Yngvar Andersen Tim Bennett Bjørn Johannessen Marianne Røhme Faste medarbeidere: Inge Asbjørn Haugen, Kenneth Harlem, Ane Korsvold Annonser: Trond Hansen, tlf.: 412 78 472 E-post: trond.hansen@kondis.no Design og layout: Polinor AS Trykkansvarlig: Polinor AS Opplag: 14 539 eks. Abonnement: Kr 589 Medlemmer: Gratis Medlemskap i 2019: Hovedmedlem: 589 kr. Pensjonister (+67): 393 kr. Ungdom 20-25 år: 393 kr. Unge under 20 år: 196 kr. Familiemedl. over 20 år: 196 kr. Familiemedl. under 20 år: 98 kr. Neste utgivelse: Kondis nr. 2 –13. mars Annonsepriser i ordinære utgaver: A: Vanlige annonser 4 farger B: Arrangementsannonser farger 1/1 side: A: 16 900 B: 9 000 1/2 side: A: 9 850 B: 5 250 1/4 side: A: 5 650 B: 3 000 1/8 side: A: 3 350 B: 1 850 Prisene oppgitt ved trykkferdig original. Tillegg om annonsen skal settes etter manus. Prisene er oppgitt eksklusiv mva. ISSN 0802-0698

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 1 - 2019