Kondis

Kondis Utgave 10 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058492

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 71

6 Kondis 10 • 2018 Småstoff De som er i best form, lever lengst KLAR SAMMENHENG: I en studie ved Cleveland- klinikken i Ohio ble 122 007 personer fulgt opp og kondisjonstesta i perioden mellom 1991 og 2014. Forsøkspersonene ble, justert for alder og kjønn, delt inn i fem grupper ut fra hvor høyt oksygen- opptak de hadde – fra «dårlig form» til «elite». 13 637 av forsøkspersonene døde i løpet av observasjonsperioden, og det var en klar sammenheng mellom hvor god form de var i, og risikoen for å dø. Mens det i noen tidligere undersøkelser er konkludert med at de som tre- ner moderat/lite lever lenger enn de som trener mye, viste denne undersøkelse at det er de som er i aller best form, som klarer seg best. De som ble definert som elite, hadde bare 20 prosent så stor tilbøyelighet til å dø i løpet av undersøkelsesperioden som de med dårligst form. Men også sammenlikna med de som var i nest best form, kom elitegruppa klart bedre ut. – Det ser ikke ut til å være noe øvre trenings- eller formnivå som utsetter deg for risiko. Vi kan ut fra studien se at de ultraspreke hadde lavest dødelighet, uttalte idrettsmedisiner dr. Jordan Metz i en kommentar til CNN. En av styrkene ved denne studien var at formen til deltakerne ble målt, i motsetning til undersøkelser hvor personene sjøl har rap- portert hvor aktive de er. Men siden et høyt oksygenopptak ikke bare er avhengig av hvor mye en trener, men også beror på genetiske forskjeller, kan det være at undersøkelser som måler treningsmengde og undersøkelser som måler oksygenopptak, vil komme til noe for- skjellig resultat. Kilde: JAMA Network Open JULELEKTYRE: Det er ganske mye som ligner på Therese Johaug-saken i Anne Holts nye krimroman «En grav for to». Her er det brukt Italia-innkjøpt Trofodermin-salve med klostebol som ingrediens. Sportsjournalist Lars Winther i DG ligner fælt på VG-kommen- tator Leif Welhaven, og de høye herrer i Skilø- perforbundet har noen fellestrekk med de vi kjenner fra Skiforbundet. Men sjøl om boka neppe ville blitt skrevet uten Johaug-saken, er det meste dikta opp eller forstørra. Ikke minst er hele opplegget langt mer kriminelt og dødelig. Dette er rett og slett ei krimbok med langrennsmiljøet som arena – for sjalusi, maktbegjær, hevn og drap. Slik sett ligner den på Kurt Austs krim fra Tour de France, «Dødt løp», som ble utgitt for tre år siden. «En grav for to» har fått litt blanda mot- takelse fra anmelderne, men for den som liker krim og i tillegg er idrettsinteressert, kan Anne Holts siste gi juleferien litt ekstra spenning. Test av maks O2: I en ny undersøkelse viste det seg å være en klar sammenheng mellom hvor høyt oksygenopptak en hadde og hvor stor risi- ko en hadde for tidlig død. (Foto: iStockphoto) Mye hællanding i VM ANALYSE: Under VM i London i fjor rigga for- skere seg til med høyhastighetskameraer på både banen og i maratonløypa. Nå er fotisett, steglengde og andre biomekaniske forhold blitt analysert. Av de 70 mannlige maratonløperne som ble undersøkt, landa 47 av dem, det vil si 67 prosent, på hælen. 30 prosent landa på midt- foten og bare 3 prosent (to løpere) landa på forfoten. De fire raskeste, som kom fra Kenya, Etiopia, Tanzania og Storbritannia, var hæl- landere. Blant kvinnene var hællandingen enda litt mer dominerende med 73 prosent på hæl, 24 prosent på midtfot og 3 prosent på forfot. Vinner Rose Chelimo, som opprinnelig er fra Kenya, men løper for Bahrain, landa på hælen første del av løpet, men gikk over til midtfotløping da hun økte farten ca. halvveis. Daniel Wanjiru, som ble nummer åtte i her- reklassen, gjorde det samme, bare med den forskjellen at han løp saktere da han gikk fra hæl- til midtfotløping. Siden bare 2 prosent av deltakerne i mara- tonløpet i VM viste seg å være forfotsløpere, så kan det tyde på at en omlegging fra hæl- til forfotsløping neppe er nødvendig om løpere på lavere nivå ønsker å løpe fortere på mara- tondistansen. Sølv- og gullvinneren: Både etiopiske Tamirat Tola som ble nummer to, og kenyanske Geoffrey Kirui som vant, landa på hælen i VM-løpet i London i 2017. (Foto: Bjørn Johannessen) 49 kvinner gikk 10 km fristil i sesongåpninga i langrenn på Beitostølen. 3 kvinner var mindre enn 2 minutter bak Therese Johaug som vant. Langrenn, doping og drap – av Anne Holt

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 10 - 2018