Kondis

Kondis Utgave 10 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058492

Contents of this Issue

Navigation

Page 48 of 71

49 Kondis 10 • 2018 UTMERKELSER Vil du hjelpe til under Nyttårsløpet? Også i år vil Kondis arrangere nyttårsløp på nyttårsaften. Denne gan- gen går løpet fra Ullevaal Stadion mot Vinderen i Oslo og tilbake. Det er et 5 kilometer langt løp, og løypa skal kontrollmåles. I forbindelse med arrangementet så vil vi gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å hjelpe oss å arrangere. Vi har mange oppgaver som skal fylles, og det kan også være mulig å kombinere jobben med å løpe selv. Dersom dette er interessant for deg, kan du sende oss en e-post til kondis@kondis.no De populære Kondis-utmerkelsene «5 maratonløp på norsk jord» og «Ul- traløpsfatet» kan nå bestilles i Kondisbutikken for de som i 2018 har opp- nådd kravet for første gang i 2018, eller har glemt å bestille tidligere år. For å være kvalifisert må du altså ha løpt 5 maraton på norsk jord i samme kalenderår, eller 3 ultraløp på norsk jord i samme kalenderår. Begge utmerkelsene har plass til 16 årsmerker. Årstallmerkene for 2018 er også lagt ut i Kondisbutikken slik at de som har plaketten eller fatet fra før, kan supplere med nytt årstall. Bestillingsfrist for plaketten og fatet* er satt til 28. februar 2019. Der- etter blir begge satt i produksjon. Disse blir sendt ut i løpet av våren. Årstallmerker sendes ut fortløpende etter 1.1.2019 Priser • 5 på norsk jord-plaketten 500 kroner + porto • Ultraløpsfatet 800 kroner + porto • Årstallmerke 5 på norsk jord 30 kroner portofritt • Årstallmerke Ultraløpsfatet 50 kro- ner portofritt Ekspedisjonsgebyr 29 kro- ner tilkommer *Vi måtte bytte leveran- dør for ultraløpsfatet i år, og produksjonen ble kraftig forsinket. Dette skal ikke gjenta seg i 2019. «5 maratonløp på norsk jord» og «Ultraløpsfatet» Nye statuetter: Nå blir det igjen mulig å kjøpe statuetten for «5 på norsk jord» (helmaratonløp). I tillegg har vi opprettet en egen statuett for fem halvmaratonløp og tre ultraløp. Bildet er tatt før vi har fått laget de originale skiltene. Nye årsstatuetter for maraton, halvmaraton og ultraløp Foto: Bjørn Johannessen Kondis hadde fram til 2016 en populær massiv statuett for «5 maratonløp på norsk jord» – i samme kalenderår. I motsetning til samleplaket- ten var altså dette en ettårsutmerkelse. Vi har nå funnet en ny produsent til en nes- ten identisk statuett og lanserer nå denne års- statuetten i tre utgaver: • 5 maraton på norsk jord i samme sesong • 5 halvmaraton på norsk jord i samme sesong • 3 ultraløp på norsk jord i samme sesong Egentlig er det seks ulike statuetter: Alle tre le- veres i både herre- og kvinneutgave. Med disse utmerkelsene ønsker vi å gi våre medlemmer en mulighet til å hedre seg selv etter en ekstraordinær innsats, og samtidig oppmuntre flere til å støtte opp om de norske arrangementene. Statuettene kjøper du i Kondisbutikken: https://www.kondisbutikken.no Prisen for komplett statuett blir 410 kroner + porto og eksp.gebyr, altså billigere enn den tidli- gere statuetten.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 10 - 2018