Kondis

Kondis Utgave 10 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058492

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 71

44 Kondis 10 • 2018 KONDIS ANMELDER Dette er en fortelling med spikerfeste og superglid gjennom livets motbakker og glidstrekk. «Oddvar Brå – et skiløperliv» er ingen tradi- sjonell biografi som beskriver hovedpersonen i minste detalj. Leseren blir derimot servert et tapasbord av mindre, men betydningsfulle og smakfulle anekdoter om skiløperlivet. Vi blir vartet opp med 48 velformulerte kapitler og naturlige pauser mellom disse rettene. Likevel er det vanskelig å legge boka fra seg. Jo flere gode anekdoter man sluker, jo flere får man lyst på. Folkeminnegransker Thor Gotaas opptrer som en kunstner når han gjengir historier. Jeg har hatt gleden av å høre han berette om diver - se temaer ved ulike anledninger, og lar meg fascinere av evnen til å «sminke» fortellinger og maksimere innholdet i de trivielle detaljene. Han har stålkontroll på langrennssporten som han også har skrevet en rekke andre bøker om. Jeg vil driste meg til å beskrive Thor Gotaas som «Norgeshistorie i én skihistoriker». Popstjerner Boka er lettlest, og Gotaas har et muntlig for- tellerpreg med god flyt i språket. Teksten er krydret med karakteristiske, kortfattede replik- ker og humor. Han skildrer 70-tallsløpere som «halliker i skidress» – popstjerner som hadde det gøy, men som tok langrenn fryktelig seri- øst. Selv om resultatlister og utfall er kjent for mange, skaper forfatteren spenning med sin bakgrunnsinfo og fremføring. Boken er en fantastisk fortelling om en jordnær og sympatisk, men samtidig ærgjerrig og nobel folkehelt vi så gjerne identifi - serer oss med. Ført i pennen av Thor Gotaas blir eventy- ret virkelighetsnært og troverdig. Det sies at nordmenn er født med ski på beina, og det er typisk norsk å følge med og assosiere seg med utøverne. Boka er interes - sant og lesverdig uavhengig av alder – dog muligens av ulike årsaker. Det blir derfor hensikts - messig å presentere ulike målgrupper. «Datidens Northug» For de som er spe- sielt interessert i langrenn, er det spennende å bli kjent med «dati - dens Northug». Oddvar bidro til å revolusjonere ski- sporten på mange områder: 1) Han opplevde og med- virket i utviklingen fra treski til glassfi- berski. 2) Skiløping gikk fra å være «ori- entering i skogen» til publikumsvenn- lig arenaidrett. 3) Skiløperne ble ikke lenger betraktet som myter og legender, men tilgjen- gelige popstjerner – selv om Oddvar kjente sitt opphav og oppførte seg deretter. 4) Langrenn var ikke lenger bare interesse og hobby, men blodig alvor og en mulig karrierevei. Arbeid var i utgangspunktet mye viktigere, og idrett var en inntektsløs hobby man kunne gjøre etter utført dagsverk. Likevel hadde skisport og skiløpere høy status. 5) Oddvar var forut for sin tid med tanke på sin langvarige idrettskarriere. Selv om 35 år av mange ble betraktet som pensjonsal - deren for satsing på elitenivå i langrenn, var Oddvar hardsatsende fra sine år som barne- stjerne på 1960-tallet til sitt siste mesterskap som 38-åring i 1989. Minner om Oddvar Gotaas påpeker at de fleste nordmenn over 45 år har minner om Oddvar Brå, enten de er inter- essert i langrenn eller ei. Stavbrekket i 1982 har brent seg fast i hukommelsen, grunnet dets særegenhet og betydning for utfallet på den viktige stafetten i VM på hjemmebane. Men vi kom naturligvis ikke like godt under huden på stjernene den gang. Så hva vet man egentlig om oppveksten som odelsgutt på gården? Oddvar kunne tatt over gården, tråkket i farens fotspor og blitt bonde med 70-timers arbeidsuker hele sommeren. Han kunne livnært seg på husdyr og skog. Oddvar valgte derimot skiene som både hobby og arbeid – ja, hele livet. Det valget står han ved og ville gjort det samme igjen den dag i dag. For den yngre generasjon er det spesielt interessant med innblikk i oppvekstsvilkår, livet med gårdsarbeid og bygdesamfunn. For å forstå Oddvar Brå må en kjenne bakgrunnen fra en liten grend – den støpte nemlig til per - sonligheten og la en mal for livet. Janteloven sto sterkt, og folk var preget av tabuer og stolt- het. Mange hadde hemmeligheter som aldri kom frem. Samtidig eksisterte en særegen ro og et samhold. Atmosfæren i hjemmet bar preg av det store flertallet voksne. Barnehage fantes ikke i bygda, og ungene tilbrakte derfor dagene i et arbeidsfellesskap på gården før skolealder. Man trengte bare gå utenfor døra, så ventet det oppgaver året rundt. Treretters måltid Som Kondis-entusiast er det som å bli tilbudt et fantastisk treretters måltid av Oddvar Brås regi- me – bestående av forberedelser, konkurranse- gjennomføring og restitusjon før nye treninger og konkurranser. Ettersom skisporten nesten utelukkende opererte med intervallstart, var det naturligvis størst fokus på utholdenhet og kondisjon. Oddvar snappet dog opp impulser fra fri- idrett, der trenerne i større grad vektla hurtig - Oddvar Brå – mer enn et skiløperliv Skihistorie: Thor Gotaas bok om Oddvar Brå er mer enn en biografi. (Foto: Gyldendal)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 10 - 2018