Kondis

Kondis Utgave 10 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058492

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 71

24 Kondis 10 • 2018 TRENING God planlegging og fine tre- ningsprogram er vel og bra, men ofte er selve gjennom- føringen av treningen vel så avgjørende. Av Andreas Grøgaard H va som er det optimale trenings- programmet, diskuteres i det vide og brede blant løpsinteres- serte. Mange er svært opptatt av og investerer mye tid, krefter og (kanskje) penger i treningsplanlegging. Et program preges gjerne av god struktur og en fornuftig sammensetning av ulike typer økter. Det er bevissthet rundt små detaljer og utviklingsområder slik at utøveren kan respondere på definerte krav, behov eller mål. Planen er tøff og utfordrende, men antatt gjennomførbar. Med fasiten i hånden er også evalueringen systematisk. Gjennom en metodisk vurde- ringsfase kan man ta lærdom av hva som gikk galt, men kanskje enda viktigere – det som fungerte bra. Bevisstgjøring Hva som skjer under selve gjennomføringen av treningen, kan man derimot stille seg mer kritisk til. Denne teksten er ment som en bevisstgjøring av det som skjer i praksis. Her settes treningsgjennomføringen under lupen. Få – om noen – treningsprogram vektleg- ger betydningen av selve gjennomføringen. Få mosjonister har kanskje også et bevisst forhold til dette? Mange ønsker å sette hode og bein på «autopilot» og håper at treningen gjennomføres mer eller mindre av seg selv. Dette kan for eksempel resultere i at man ikke pusher som planlagt i tøffere partier, eller innstiller tredemølla på en nokså komforta- bel, men ikke tilstrekkelig utfordrende hastig- het/motstand. Motsatt tenderer andre i større grad til å være svært bevisste under gjennomføringen, men preges av følelser og instinkter. Dette kan resultere i at man avviker fra de opprinnelige planene og tilpasser økten underveis. «Den indre stemmen», stress, smerte og ambiva- lente tanker påvirker treningsgjennomførin- gen. Altså, selv om man er svært metodisk og strukturert i forberedelsesfasen og evalu- eringen, blir utfallet et nokså annet i praksis under selve gjennomføringen. Dette må ikke nødvendigvis være spesielt uheldig – snarere tvert imot i enkelte tilfeller. Det foreligger ingen fasit på hvordan man skal gjennomføre treninger (eller konkurranser) hverken fysisk eller mentalt. Men det kan absolutt være hensiktsmessig å ha et bevisst og veloverveid forhold til treningsgjennom- føring. Heldigvis foreligger det tips og ret- ningslinjer for hvordan man kan tilrettelegge for dette. Fokus på enkle ting underveis Ved å konsentrere seg om mindre elementer av økta kan man styrke gjennomføringsev- nen. Eksempelvis kan man rette fullt fokus på hva klokka viser eller på distansen som skal tilbakelegges. I pausene kan man tillate seg å senke skuldrene en smule, for så å søke inn i «bobla» igjen. Slik kan man tilrettelegge for å gjennomføre mentale rutiner om og om igjen. Dette utvikler evnen til å holde fokus over tid og motstå forstyrrelser fra sitt eget indre eller fra omgivelsene. Eksempel: Under en intervalløkt med 15 x 400 meter kan man ha fokus på hva klokka viser etter 100 m, 200 m, 300 m og 400 m. Bruk pausen til å hente deg inn, og følg med på nedtellingen til oppstart av neste intervall. Tar man eksempelvis sikte på 1 min og 40 sek, kan man forsøke å passere 100 m på ca. 25 sek, 200 m på 50 sek og 300 m på 1 min og 15 sek. Sitat: «For å oppnå gode prestasjoner er man avhengig av evnen til å fokusere og konsen- trere seg." – Betty Buckley Håndtering av smerte og motgang Det ligger i løpingens natur at høy fart og lang distanse fremprovoserer fysisk og men- talt ubehag. Derfor: Ikke bli overrasket over at løpingen gjør vondt, men fokuser heller på hvordan du skal håndtere smerten når den inntreffer. Evner man å beherske denne smerten underveis, kan det faktisk føles som en slags behagelig rus. Det gir et psykisk kick å pushe kroppen når man samtidig er komforta- bel i situasjonen – med den smerten og syra det innebærer. Man kan «løpe seg til mot». Du kan vinne over den indre stem- men, den fysiske smerten i beina og brystet og den mentale plagen eller kjedsomheten. Dette er avslappende og selvtillitsbyggende. Mot slutten av svært intense treningsøk- ter eller konkurranser tenker løperlegenden Eliud Kipchoge på månedene med hard tre- ning og forberedelser og forsøker å nyte øye- blikket. Den indre dialogen preges av stikk- ord som samler fokuset og styrer tankene mot enkle arbeidsoppgaver, som eksempelvis «lett og fin» eller «rytme og frekvens». Eksempel: Tenk at du har erfart denne følel- sen utallige ganger før. Forestill deg at du kan håndtere ubehaget over tid og være relativt komfortabel med det. Alle løpere opplever tidvis motgang. Evner man å mestre dette, blir gjennomføringen ekstra tilfredsstillende. Det kan være gunstig å betrakte idretten som en måte å utfordre seg selv på, hvor man lærer å takle både motgang og suksess. En positiv indre samtale kan til en viss grad kamuflere ubehaget. Faktisk kan sterke følel- ser styrke gjennomføringen og prestasjonen. Sitat: «Smerte er uunngåelig. Lidelse er valg- fritt.» – Haruki Murakami Aktiv tilnærming Uavhengig av om man er mosjonist eller top- pidrettsutøver, har man valgt å prioritere tre- ning fremfor andre aktiviteter eller fristelser i tidsrommet økten forekommer. Idet økten, begynner kan det derfor være greit å være bevisst på at man kommer på trening for å trene og ikke for å bli trent. Denne vesentlige forskjellen skiller en aktiv fra en passiv til- nærming til treningen. En driftig og initiativ- rik holdning vil styrke gjennomføringsevnen. Eksempel: Møt opp på trening og vær innstilt på å «være din egen lykkes smed». Man kan ikke lene seg tilbake og vente på at treningen skal gå av seg selv. Man må stå på for å oppnå målene og ambisjo- nene for treningen. Det å Treningsgjennomføringen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 10 - 2018