Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 38 of 47

Din Hørsel 04 2018 39 Henrik Peersen (36) er ansatt som HLFs nye general- sekretær etter Anders Hegre. Tekst Tor Slette Johansen Foto epilepsi.no Peersen er utdannet ved Diakonhjemmet Høgskole og Københavns Universitet, og har bakgrunn innen konflikthåndtering og organisasjonssosiologi. Han jobbet som konfliktmegler i Konfliktrådet før han i 2009 ble ansatt i Norsk Epilepsiforbund. Siden 2012 har han vært forbundets generalsekretær. Han er i dag styreleder i Hjernerådet som samler 56 brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom. – Jeg gleder meg til å bli kjent med HLF-familien, og jeg er overbevist om at det skal bli en spennende reise. For meg er dette en kjempeutfordring. Men HLF vil ikke få inn en broiler som skal revolusjonere organisasjonen. Vi skal bygge sten på sten og finne en god vei sammen for stadig å bli bedre. MYE FELLES Peersen blir inspirert av helseorganisasjoner med mange mennesker som kjemper for en felles sak. Det kan bli en utfordring fra en organisasjon med rundt 6000 medlemmer til HLF med sine 67.000 medlemmer. – Sånn sett er det en stor overgang, men mye er felles og jeg drar med meg erfaringer som jeg vil ha stor nytte av i HLF. POLITISK GJENNOMSLAG Peersen har kjennskap til og hatt et tett samarbeid med HLF gjennom flere år i Peersen NY SJEF i HLF arbeidet for en rettferdig fordeling av tippemidlene, og gjennom sitt verv som styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). – Gjennom dette samarbeidet har jeg sett hvilken politisk gjennomslagskraft HLF har, en kraft jeg gjerne vil være med å utvikle videre, sier Peersen. INGEN PALASSREVOLUSJON HLF kan ikke vente seg en palassrevolusjon når Peersen tiltrer som generalsekretær, selv om han er klar på at stadig utvikling gjør en organisasjon sterkere og bedre. –Jeg går til jobben med stor ydmykhet. I starten blir det veldig viktig å lære om organisasjonen, ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, om historien, kompetansen og målene HLF har. Deretter skal vi jobbe sammen for å bringe HLF fremover. SYNLIGHET UTAD I sin jobb som generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund har Peersen utviklet forbundets interessepolitiske arbeid. – Det er veldig viktig å dyrke kultur, samhold og stolthet i en organisasjon, men også det utadrettede interessepolitiske arbeidet er viktig. Jeg er vant til å representere utad, så det blir like viktig å være synlig utad som innad. En god balanse i samråd med forbundsstyret er viktig. – Så du takker ikke nei hvis TV2 inviterer deg til sofaen sin på morgenkvisten? – Nei. Det blir ikke noe problem. FRILUFTSLIV STÅR HØYT Privat er HLFs nye generalsekretær glad i alt han kan gjøre utendørs. – En søndagskveld i sofaen er ok det. Men samvær med familien, sykling, langrenn og andre utendørsaktiviteter står høyt på listen over private sysler. Og kickboksing. Og turer på motorsykkelen er heller ikke å forakte, sier Henrik Peersen, som er bosatt i Asker med forlovede og to barn på åtte og fem år. GOD OG SAMLENDE – Det er viktig å få en god og samlende leder. Det er jeg overbevist om at vi får i Henrik Peersen, sier HLFs forbundsleder Morten Buan. – Trass i sin unge alder har Henrik solid bakgrunn som en utadvendt generalsekretær som kan vise til gode interessepolitiske resultater. Samtidig har han fungert godt som leder for sekretariatet i Norsk Epilepsiforbund. HLF har samarbeidet godt med ham i FFO, og også i kampen for å få en mer rettferdig fordeling av tippemidlene. Her har vi fått en ekspansiv kar HLF vil få mye glede av, sier Buan. GLEDER SEG. Henrik Peersen (36) er ansatte som ny generalsekretær i HLF, og gleder seg til å bli kjent med HLF-familien på nyåret.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018