Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 47

34 Din Hørsel 06 2018 PS Du kan lese mer om disse kursene og alle HLF Briskebys kurstilbud på www.hlfbriskeby.no Tekst og foto Tor Slette Johansen HLF Briskeby har en rekke NAV- støttede kurs som hvert år gir hørselshemmede hjelp og støtte til å få en bedre hverdag. Det nye kurset er rettet mot voksne med nedsatt hørsel, uansett om de er pensjonister, yrkesaktive, unge, og uavhengig av hvilken type hørselstap den enkelte har. Det er et ikke- tilstandsspesifikt kurs – det vil si at det ikke har fokus spesielt rettet mot tinnitus, yrkesaktive, ménière, CI eller balanseproblematikk, men det vil være et grunnleggende kurs om hvordan det er å leve med nedsatt hørsel. -Målet for det nye kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om hvordan og hvorfor et hørselstap kan påvirke dem emosjonelt, samt bevisstgjøre og utvikle deres mestringsstrategier slik at de blir bedre rustet til å møte dagliglivets krevende situasjoner, sier audiopedagog Sandra Ochoa. Den første av de tre samlingene tar hovedsakelig opp temaer rettet mot det tekniske aspektet ved å ha et hørselstap. Den andre samlingen går inn i det psykososiale aspektet, det vil si hvordan hørselstapet kan påvirke deg emosjonelt, mens den tredje samlingen fokuserer på endringsprosesser og veien videre. -Kurset er sterkt etterspurt blant personer med nedsatt hørsel, og vi gleder oss til å komme i gang med det nye tilbudet allerede i begynnelsen av februar, sier Ochoa. Kurset har plass til maks 18 deltagere, og går over tre samlinger à tre dager ved HLF Briskeby kompetansesenter i Lier utenfor Drammen. Kurs for unge HLF Briskeby kompetansesenter har kurs spesielt rettet mot unge med nedsatt hørsel. Et engelskkurs er allerede er i gang, og på nyåret en ny kursserie for unge med tinnitus. >> Tinnitus Kurset er et mestringskurs for unge mellom 15 og 19 år som har tinnitus, hvert kurs er på to helgesamlinger. Dette er et treårig prosjekt finansiert med midler fra Extrastiftelsen, og har som målsetting å gjøre unge med tinnitus rustet til å mestre sin (skole)hverdagen bedre. Gjennom kurset vil deltagerne gå gjennom temaer som hva er tinnitus, hvilken rolle spiller tankene mine og finnes det hjelpemidler? I løpet av kurset skal deltagerne utvikle en digital fortelling eller film om hvordan hverdagen med tinnitus er. >> Engelsk Engelskfaget er utfordrende for elever med en hørselshemming ved at ikke alle språklyder oppfattes, eller de forvrenges. Et av kursets mål er å gi eleven økt trygghet og kompetanse om muntlig engelsk, gjennom ulike oppgaver og øvelser. Eleven skal blant annet vurdere og bruke egne lytte- og talestrategier tilpasset formål og bruke et bredt generelt ordforråd, forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster, uttrykke seg på en nyansert og presis måte, og lære å innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner. Kurset går over to dager. KOMMUNIKASJON. Audiopedagog Sandra Ochoa og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) tilbyr nå et nytt kurs: Leve med nedsatt hørsel – kommunikasjon og mestring. DH Nytt kurs om mestring HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) lanserer nå et nytt kurstilbud «Leve med nedsatt hørsel – kommunikasjon og mestring».

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018