Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 47

32 Din Hørsel 06 2018 HLF Hørselshemmedes Landsforbund Testamentariske gaver og minnegaver – verdiene som lever videre Hjelp et medmenneske som sliter med hørselsproblemer. En gave i ditt testament til HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) kan gjøre den store forskjellen i et annet menneskes liv. Har du spørsmål om det å skrive et testament? Bestill vår gratis testamentveileder. Vi tilbyr også gratis juridisk bistand ved gave til HLF. Minnegaver til HLF er et godt alternativ til tradisjonelle blomsterhilsener. Minnegaver til HLF kan settes inn på kontonummer 8397.05.08816 Kontakt oss på 22 63 99 00 eller hlf@h lf.no for bestilling og spørsmål. Forskning viser at hørselstap er den viktigste risikofaktoren for utvikling av demens. Dette kom frem under årets HLF Briskebykonferanse "Hørsel hele livet" som ble arrangert i Oslo i oktober. Tekst Bjørg Engdahl og Tor Slette Johansen Foto Bjørg Engdahl Hørselstap kan gi demens DEMENS ENGASJERTE. Seniorforsker Jorunn Solheim ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (t.v), forskningssjef Geir Selbæk og fagsjef Ellen Melbye Langballe, begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, var blant foredragsholderne under årets HLF Briskebykonferanse.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018