Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 47

24 Din Hørsel 06 2018 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 11. januar 2019. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo, merket X-ord Eller du kan sende løsningssetningen til kryssord@hlf.no. Husk å skrive din adresse. Kåre Ask, 4900 Tvedestrand Turid Helland, 8200 Fauske Målfrid Skårnes, 5136 Mjølkeråen 10 5 2 Vinnere 05/2018 Ny skipper på HLF-skuta Sentralstyret har etter en grundig og god ansettelsesprosess funnet den det mener har de beste egenskaper som skal til for å styre HLF skuta videre. Det var stor interesse og mange som søkte stillingen som generalsekretær etter at Anders Hegre valgte å fratre for å bli med familien til Singapore. HLF har gjennom flere år utviklet seg til å bli en stor aktør med et særdeles kompetent sekretariat. I tillegg eier organisasjonen HLF Briskeby skole og kompetansesenter som også har hatt en betydelig vekst og utvikling. Det betyr at oppgaven som generalsekretær er både kompleks og utfordrende. Sentralstyret ønsket en leder med fokus på evnen til å inspirere og motivere medarbeiderne i sekretariatet, kunne representere HLF utad på den interessepolitiske arenaen, og ikke minst har evnen til å bygge nettverk til beste for landets hørselshemmede. Evnen til å samarbeide med oss tillitsvalgte i forbundet både lokalt og sentralt var også en avgjørende egenskap vi var opptatt av. Sentralstyret var enig om å tilby Henrik Peersen stillingen som generalsekretær, og ser frem til at han tar fatt på jobben på nyåret. Henrik er en aktiv og engasjert mann både på jobb og privat. Han har bakgrunn innen organisasjonssosiologi og konflikthåndtering. Han har vært ansatt i Norsk Epilepsiforbund siden 2009, og har vært forbundets generalsekretær siden 2012. Peersen er i dag også valgt styreleder i Hjernerådet. har kjennskap til HLF gjennom FFO og etter tett samarbeid i flere år i tippemiddelsaken. Vi i sentralstyret og jeg som forbundsleder ser frem til samhandling og samspill for at vi sammen skal nå forbundets målsetning om å gjøre hverdagen best mulig for alle landets hørselshemmede. Det er alltid spennende og utfordrende for en organisasjon å tilsette sin toppleder med nye tanker og ideer, som skal tilføre organisasjonen ny fart og energi, og samtidig ta vare på dagens styrker med en organisasjon preget av engasjement, kunnskap og omsorg. Vi ønsker den nye generalsekretæren velkommen ombord i HLF-skuta. (Du kan lese mer om Henrik Peersen på side 39) Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018