Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 47

22 Din Hørsel 06 2018 Tekst og foto Tor Slette Johansen I fylkesrådets handlingsplan for perioden 2016-19 heter det: «Østfold skal være et fylke med likestilling og fravær av diskriminering. Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.» LIV OG LÆRE Sterkt tunghørte Teddy Kjendlie, som er vararepresentant i fylkesrådet, har erfart at det er langt mellom liv og lære i Østfold. Første gang Kjendlie var til stede for å overhøre behandlingen av saken i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var 2. juni 2016. Møtet ble holdt i et eksternt lokale. – Møtet var ikke tilrettelagt med teleslynge. Jeg ga beskjed til rådets leder og sekretær om at jeg ikke kunne oppfatte hva som ble sagt, og reiste hjem til Mysen. BLE LOVET BEDRING Kjendlie sendte en forespørsel til diskrimineringsombudet med spørsmål om det var greit at man ikke tilrettela for hørselshemmede. Han fikk til svar at kan kunne sende en klage om dette fortsatte. Samtidig fikk han muntlig beskjed fra et medlem i fylkesrådet om at de beklaget og at møtene skulle bli tilrettelagt i fremtiden. DEN GANG EI. Droppet bærbar slynge Neste møte Kjendlie deltok på var 1. juni 2017. Her måtte han delta som medlem på grunn av fravær fra medlemmet han er vara for. Heller ikke på dette eksterne møtet var det tilrettelagt med teleslynge, til tross for at fylkeskommunen og dermed rådet disponerer et bærbart teleslynge-anlegg. DISKRIMINERT AV «SINE EGNE» HLF Østfolds leder Teddy Kjendlie deltok på tre møter som ikke var tilrettelagt for hørselshemmede. Arrangør? Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Diskrimineringsnemnda fastslår at Østfold fylkeskommune har brutt plikten til universell utforming

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018