Norske Vinklubbers Forbund Bulletin

Bulletin Nr6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1056077

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 63

2 6-2018 Innhold Presidenten har ordet ............................... 4 2017 Grosses Gewächs ........................... 6 Campo Viejo .......................................... 10 Ikke vær en etikettdrikker ....................... 14 Fine Wine Event ..................................... 18 Terrakottavinen ...................................... 20 Bordeauxmessen 2018 .......................... 22 Nabolagsrestauranten Smalhans i Oslo.... 24 Torres – La Familia ................................ 28 Test av Cotes de Nuit ............................. 30 Ost fra Burgund ..................................... 32 Vi har lest «Vin & Blindsmaking» ............. 34 Svensk vin? ........................................... 36 Rumenske viner på Golia ........................ 38 Reisemål Burgund .................................. 40 Quinta do Noval ..................................... 46 Italia på Norgeskartet ............................. 48 Vi har lest «Riesling» .............................. 51 Vin til julemat ......................................... 52 Idell for norske diabetikere ...................... 54 Mar Casar ............................................. 56 Salvesens nyhetstips .............................. 60 Norske Vinklubbers Forbund - styret President: Kristian Gahre, tlf. 90 15 26 66, e-mail: kristian.gahre@nvkf.no Visepresident: Jan Fredrik Tveten, tlf. 99 59 94 59, e-mail: jan.fredrik.tveten@nvkf.no Styremedlemer: Truls Aasterud, tlf. 48 17 10 35, e-mail: truls.aasterud@nvkf.no Tanya Kopytina, tlf. 93 80 63 72, e-mail: tanya.kopytina@nvkv.no Anne Merete Lien, tlf. 92 61 04 33, e-mail: anne.merete.lien@nvkf.no Hallvard Stavnes Mørck, tlf. 97 07 50 67, e-mail: hallvard.stavnes.morck@nvkf.no Sidsel Kronstrand, tlf, 98 64 54 03, e-mail: sidsel.kronstrand@nvkf.no Bulletin nr 6-2018 Vær så god, her er Bulletin nr. 6-2018 Dette nummeret er et godt eksempel på Bulletins og våre hjemmesiders utvikling de siste årene. Ikke bare har vi økt antall utgivelser fra fi re til seks i året, men vi har også økt det gjennomsnittlige sidetallet betraktelig. Fra å ligge på mellom 32 og 48 sider per nummer for noen få år tilbake, har vi det siste året hatt 60 sider i snitt per utgave. Det gir 360 sider på et år, og representerer en økning, i beste fall, på 50 %. Hittil i år har vi også publisert 168 artikler på våre hjemmesider, www.nvkf.no, og siden 1. januar og frem til i dag (18. november) har vi hatt 25.760 brukere, (Google Analytics sin defi nisjon av brukere er: Med dette menes brukere som har innledet minst en økt i løpet av perioden). Til sammenlikning var det i samme periode i fjor 18.169 brukere, noe som gir oss en økning på hele 42%. Med unntak av juli måned, så har besøkstallet vist en jevnt stigende kurve gjennom hele året. Denne utviklingen har bare vært mulig fordi vi tok beslutningen om å kutte papi- rutgaven av Bulletin. Midlene som her ble frigjort, har vi brukt til å knytte til oss skribenter både i Bulletinen og på våre nettsider. Vi vil fortsette dette samarbeidet, slik at du som leser får godt lesestoff både på nett og i Bulletin. Takk for i år, og vel møtt til et nytt leseår for vininteresserte. Truls Aasterud, redaktør Omslagsfoto: Weingut Georg Mosbacher Ansvarlig redaktør: Truls Aasterud, e-mail: truls.aasterud@nvkf.no Lay-out: Media Digital AS, kontakt@mediadigital.no Trykk: Oslo Dokumentsenter, Norsk Noteservice as Utgiver: Norske Vinklubbers Forbund c/o Kristian Gahre Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo E-post: info@nvkf.no Foretaksnummer: 983 718 175 Bankkonto: 7139.05.29907

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norske Vinklubbers Forbund Bulletin - Bulletin Nr6 - 2018