Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 139

31 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 Høyviks kommentar STAD SKIPSTUNNEL HAR vært utredet 19 ganger, og konsulentene ser ikke lys i enden av tunnelen. Skipstunnelen er uten tvil det samferdselsprosjektet i Norge som er utredet flest ganger. Det er et rigid og omfattende system Finans departementet har lagt opp til for å kvalitetssikre hva vi bruker felles skapets midler på. På oppdrag fra Samferdsels og Finansdepartementet har Atkins Norge AS og Oslo Economics AS gjennomført kvalitetssikringen (KS2). Rapporten ble publisert i mai i år, og er utredning nummer 19 i denne føljetongen, som snart har like mange episoder som Hotell Cæsar. Rapporten er egentlig en nåde løs dom over hele prosjektet, og preget av en utstrakt anvendelse av Murphyslov: Det som kan gå galt, går galt. Det eneste som mangler er at konsulentene reiser tvil om at dynamitt virkelig smeller. Dersom det er noen som midlertidig kjenner seg lette til sinns, eller er i litt for godt humør, kan jeg på det var meste anbefale denne rapporten. Jeg har lest den, og på et tidspunkt lurte jeg på å ringe fastlegen og be om antidepressiva. «Vi skal være glade for at det ikke fantes sånne analyser i steinalderen, da hadde vi fremdeles vært i steinalderen», sa visstnok en tidligere fylkesordfører i Trøndelag. Nå må jeg skynde meg å legge til at politikerne på Stortinget heldigvis er mer offensive enn konsulentene. I Nasjonal Trans portplan (NTP) er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnad soverslaget på 2,7 milliarder kroner. 1,5 milliarder ligger inne i første del av NTP — for perioden 20182023. Problemet er at i den siste rapporten (KS2) er alle forutsetninger endret til det negative, og prisen på prosjektet er justert kraftig opp. Jeg siterer den deprimerende korte meldingen fra sammendraget i rapporten KS2: «Forventet nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 milliard kroner (over 60 pro sent) siden regjeringens konsept valg i februar 2015. Netto nytte er redusert fra 1,4 milliarder i KS 1 til 3,1 milliarder i våre vurderinger». AMEN!! Jeg er oppriktig glad for at mine forfedre passet på pengene sine, men at de likevel var i stand til å satse når det var noe de trodde på. De kurset mot ukjent hav, og de designet skip som ingen hadde sett før. Om de skulle ha utredet og kalkulert til de var helt hundre prosent sikre, hadde kysten vært et ødeland. Et spesielt havstykke Det var en februardag i 1995. Vi hadde kurset mot Norge i halvan net døgn på vei hjem etter seks uker ved Færøyene. Været var slik vi hadde opplevd mange ganger før; nordvestlig liten storm og tung sjø. Det var egentlig en ganske vanlig dag. Vi gledet oss til å få ro under beina. Fisken var ute på auk sjon og alt tydet på at den skulle losses i Ålesund. Vi kurset for Åle sund, men da vi begynte å kjenne roen senke seg, fikk vi en ny beskjed. Vi skulle til Måløy. Det er litt av et paradoks at vi befinner oss ute på det store havet i ukesvis, men likevel misliker det kyst nære Stadhavet. Jeg har stor respekt for dette havstykket — et hav som er helt uberegnelig grunnet spesielle bunnforhold og rare havstrømmer. Det er et hav som kan by på over raskelser, selv om været ikke er spesielt dårlig. Denne dagen forsto jeg at vi ikke kunne gå den vanlige leia på innsida av fallet Vossa. Sjøen brøt i ett med land og da må man på utsiden av falla som heter Bukke tjuvane; en nokså vanlig seilas når Ute på kanten av landet Omtrent slik vil det se ut når Stad-tunnelen står ferdig. Det som ikke stemmer på denne illustrasjonstegningen — i alle fall ut fra det vi vet i dag, er at Hurtigruteskipene ikke vil bruke den nye leia.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018