Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 139

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 Dreyer Blakstad Furnes Lokøy Geir Ove Ystmark tar ordet! Geir Ove Ystmark Adm. direktør i Sjømat Norge Røyken etter valgkampen 2017 hadde lagt seg og det var klart at Erna Solberg ville få fornyet tillit. Vippepunktet ble flyttet fra Venstre til KrF. Samtidig varslet Hareide at han ikke ville inngå en avtale som sikret regjeringspartiene. Denne stortings perioden startet altså med en svekket regjering. I den forrige inngikk Venstre og KrF en samarbeidsavtale som ga Erna Solbergs regjering et avklart fler tall. Utsiktene var derfor langt mer usikre for henne da det 162. storting ble åpnet 2. oktober 2017. Det var i disse tider jeg, over en pils med redaktøren, skråsik kert slo fast at den parlamentariske situasjonen ville en dre seg til det bedre for statsministeren. Min spådom var at vi ville få en borgerlig flertallsregjering før nyttårsrakettene ble skutt opp 1. januar 2019. Redaktør Tande var enig med meg i at Venstre ville bli en del av regjeringen, men var tvilende til at KrF ville følge etter. Min skråsikre dom var at de bare trengte litt tid. Senhøstes 2018 ville de ta standpunkt. Oddsen endret seg dag for dag Jeg skal ærlig innrømme at jeg utover høsten har vært i tvil om hvorvidt jeg eller redaktøren ville vinne. Enda her jeg sitter i skrivende stund, søndagen i etterkant KrFs ekstraordinære landsmøte, er det ikke gitt at jeg innkasserer seieren. Fra dag til dag gjennom oktober har jeg endret mine vurderinger av utfal let. Den ene dagen skråsikker på at KrF ville gå inn i en AP, SP og KrFregjeringen. Den neste oppriktig i tvil om det ville holde for partilederen. Nå skal FrP, Høyre, KrF og Venstre forhandle. Det blir tøffe tak, Ropstad og Bollestad er helt avhengige av å legge frem et godt forhandlingsresultat for KrF. Samtidig vil mange av de verdiseir ene KrF ønsker stå stritt imot verdigrunnlaget til spesielt Venstre og FrP. I kulissene spøker også mindretallet i KrF som slet tes ikke ønsker denne regjeringen. Bare så det er sagt; den fløyen har flertall i Landsstyret mens den mer borgerlig anlagte delen har flertallet i Stortingsgrup Ikke det minste rart at han ser betuttet ut. Knut Arild Hareide satset høyt og tapte alt. Nå er han kanskje på vei ut av politik ken for godt. Blå, rød eller gul?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018