Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 139 of 139

Returadresse: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244 - 2071 Råholt www.dnvgl.com SIKKERHET – MILJØ – EFFEKTIVITET KLASSE FOR FISKEFARTØY Fiskefartøy må fungere optimalt uavhengig av vær- og sjøforhold. Våre medarbeidere har lang erfaring med klassifisering og rådgivning for nybygg og fartøy i operasjon. Du finner oss langs hele kystlinja av Norge. Kontakt et av våre lokale kontorer idag: DNV GL Harstad tlf: 770 16 550 e-post: harstad.maritime@dnvgl.com DNV GL Ålesund tlf: 701 15 110 e-post: aalesund.maritime@dnvgl.com DNV GL Bergen tlf: 559 43 600 e-post: bergen.maritime@dnvgl.com Klasse • Konsept • Nybygg • Operativ drift • Konsulenttjenester

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018