Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 138 of 139

139 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 D U E L L E N Eriksson vrs. Heggelund Spørsmål 1: Folk i Norge spiser 7,9 milliarder måltider per år. Hvor mange av disse er med fisk og sjømat? Spørsmål 2: Harald Tom Nesvik ble fiskeriminis- ter i 2018. Hvilket år hadde vi sist en fiskeriminister fra Sunnmøre? Spørsmål 3: Fem kvinnelige stortingsrepresen- tanter fra AP har nylig fremmet et kontroversielt forslag. Hvilket? Spørsmål 4: Hvilken fiskerirelatert nemnd leder Helga Pedersen? Spørsmål 5: Hvor finner vi spalten «Plukkfisk»? Spørsmål 6: Terje E. Martinussen krever sin tidligere arbeidsgiv er for nesten to millioner kroner. Hvilken arbeids- giver? Spørsmål 7: Hva heter tidenes største danske fiskebåt, som nylig fisket makrell for 70 millioner kroner på ti dager? Spørsmål 8: Utslipp av kobber fra fiskeoppdrett utgjør ca. 1.000 tonn på årsbasis. Hvor mange prosent er dette av det totale utsl ippet av kobber i Norge til vann? Spørsmål 9: «Kronprins Haakon» ble nylig døpt i Tromsø. Hva slags skip er dette? Spørsmål 10: I hvilket fylke ble det slaktet mest laks i 2017? Ingen er ufeilbarlige. Sist snøt quizmaster Robert Eriksson for seieren. En utilgivelig tabbe — nesten like ille som å overse et soleklart offside-mål i VM-finalen i fotball. Men gjort er gjort, spist er spist. Quizmaster bøyer hodet i skam, lover full skjerp ings og må nesten heie litt ekstra på Robert. Fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri fikk en verst tenkelig start. Først bommet han alt for mye på andelen fiskemåltider til å være i nær- heten av poeng. Deretter måtte han melde pass på når vi sist hadde en fiskeriminister fra Sunnmøre. Dermed var i realiteten løpet kjørt nesten før vi hadde begynt. Selv om Robert Eriksson bommet både på utslippene av kobber og Norges største oppdrettsfylke, holdt det akkurat. Svaret på spørsmål 1 — han var nærmest og nær nok til et halvt poeng, gjorde utslaget. Dermed seiret også rettferdigheten til slutt. Vi takker Stål Heggelund for solid innsats. 7 1/2 og 7 poeng på de to rundene han fikk være med, er mer enn godkjent. Til adm. direktør og småbarnsfar Robert Eriksson i Sjømatbedriftene sier vi vel møtt i neste nummer. Vi lover å stille med en kunnskapsrik utfordrer. Følg med, følg med! Robert Eriksson Stål Heggelund 1. Tipper åtte prosent. 1/2 – 0 1. Aner ikke! 15 prosent? 2. Det er ganske nøyaktig 50 år siden. 1 – 0 2. Huff. Må melde pass igjen. 3. Tidsbegrensede oppdrettstillatelser. 1 – 1 3. Tidsbegrensede oppdrettstillatelser. 4. Fjordfiskenemnda. 1 – 1 4. Det er Fjordfiskenemnda. 5. Bakerst i "Fiskeribladet". 1 – 1 5. Morospalten i "Fiskeribladet". 6. Norges sjømatråd. 1 – 1 6. Norges sjømatråd. 7. Den heter "Gitte Henning". 1 – 0 7. Det vet jeg ikke. 8. Er det 45%? 0 – 1 8. 70 prosent. 9. Et norsk havforskningsfartøy. 1 – 1 9. Det nye norske havforskningsskipet. 10. Det er Sør-Trøndelag 0 – 1 10. Nordland. Sum 7 1/2 – 7 Svar: 1. Ca. 450 millioner måltider, dvs. 5,7 prosent. 2. Oddmund Myklebust i 1968, altså for 50 år siden. 3. De har foreslått å gjøre oppdrettstillatelser tidsbegrenset. 4. Fjordfiskenemnda. 5. På baksiden til «Fiskeribladet». 6. Norges sjømatråd. 7. «Gitte Henning». 8. Ca. 70 prosent. 9. Norges nye havforskningsskip. Spørsmål 10: I Nordland, med 255.601 tonn (20,6%).

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018