Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 105 of 139

106 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 Vi har skrevet om opp- drettslaksen, om torsken og sist om regnbueørre- ten. Nå hopper vi ned av pallen i serien om Norges viktigste fiskearter ran- gert etter verdi. På den sure fjerdeplas sen finner vi sild, eller den fisken vi ofte kaller «havets sølv». I kvalitet og utse- ende står den ikke noe tilbake for de tre i front, og i mengde er bare laksen foran. Men silda er sine mange kvaliteter til tross, en av de bil- ligste artene vi fisker og eksporterer. I snitt siden 2000 har fiskerne bare fått kr. 3,60 per kilo. Det er selvsagt alt for lite for en så flott og næringsrik skapning. Men også i sjømatnæringen er det slik at markedet bestem- mer. Forbrukerne beta- ler gladelig 10-15 ganger mer for laksen og tre-fire ganger mer for torsken. Norges viktigste fiskearter: SILD I kvantum dominerer silda. Den er nydelig på smak og helsekost i hver munnfull. Likevel betaler folk gladelig 10-15 ganger mer for laksen. Mange vet åpenbart ikke sitt eget beste!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018