Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 35

8 3/2018 Hjem og Skole Barnehage er ikke Førsteklassingene Jarle Arnfinn Johnsen (t.v.), Amelia Oshaug, Nemine Martinussen og Peter Hansen liker aller best å ha aktive fag som svømming og uteskole.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018