Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 35

30 3/2018 Hjem og Skole STATSBUDSJETTET 2019: Foreldre er viktige i arbeidet med å hindre utenforskap Foreldreutvalget for grunn- opp læringen (FUG) er glad for den tydelige føringen i statsbudsjettet om at integrering av barn og unge er avgjørende for å hindre utenforskap.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018