Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 3/2018 Hjem og Skole Det drives av psykisk helsevern, PPT og helsesøster- tjenesten sammen. Høsten 2018 gjennomføres det ved Saltstraumen skole, hvor Steinar Fredriksen er helsesøster. Det inten- sive tiltaket går over ti uker, med to ukentlige grup- petimer i skoletida for elevene. På kveldstid er det til sammen fem møter med foreldrene, hvor barna er med på tre. Lærerne involveres også, for eksempel til å øve på spesielle situasjoner som eleven strever med. Mellom gruppemøtene arbeider foreldre og barn med hjemme- oppgaver. – Rekrutteringen til slike grupper foregår på ulikt vis. Hos oss er det helsesøster og kontaktlærere som har funnet ut hvem som kan ha nytte av mestringsgruppe. Alle som har fått tilbud om å delta, har vært positive. Barna er naturlig nok litt nervøse og spente i starten, men det gjør dem veldig godt å se at de ikke er alene om problemene sine, sier Steinar Fredriksen. Han sier helsestasjonen nokså tidlig kan se hvilke barn som er ekstra engstelige. – Foreldrene tenker kanskje at barna vokser det av seg, og at det må være lov å være forskjellige. Når vi snakker med barna, ser vi at de har mye ubehag med å være så engstelige og triste. Det hindrer dem i å utfolde seg, sier Fredriksen. Iris Søderholm understreker at engstelse og tristhet er helt normale følelser. – Alle har negative tanker. Engstelse handler om at hjernen forsøker å passe på oss. Men noen har en over- beskyttende hjerne. Dette tilbudet lærer barna noen verktøy og mestringsstrategier som de kan bruke for å håndtere vanskelige situasjoner og følelser. Man kan for eksempel lære seg å stille spørsmål ved om de nega- tive tankene er sanne. Vi ser også nærmere på hvordan tanker, følelser, kroppslige utslag og handlinger henger sammen, og hvilke muligheter vi har til å endre det som skjer, sier hun. Søderholm og Fredriksen er opptatt av å anerkjenne alle følelser. – Det kan være lett å feie bort at barnet ditt gruer til noe hverdagslig, med et kjekt «det kommer til å gå så fint». I stedet for å skynde seg å glatte over, bør man anerkjenne og normalisere følelsen. Godta at barnet syns det er vanskelig, snakk om hvordan det kjennes i kroppen, utforsk hva det handler om og se om dere kan finne en løsning. Vi kan ikke trylle følelsen bort. Ekstra engstelige og triste barn har større risiko for å utvikle angst og depresjon senere i livet. Gjennom gruppetilbudet Mestrende barn lærer de å skru ned volumet på de negative tankene. Tekst: HANNE LØKÅS VEIGÅRD, frilansjournalist Ett av fire barn er mer engstelige og triste enn andre barn, uten at de har diagnoser som angst og depresjon. – Dette er ofte stille og innadvendte barn. Problemet blir mer merkbart når de begynner på skolen. De kan ha problemer med å få venner, trekker seg tilbake fra aktiviteter, gruer seg til å lese høyt eller holde fram- føring, eller synes det er vanskelig å rekke opp hånden og påkalle oppmerksomhet, sier psykolog Iris Søderholm i Bodø kommune. Den tverrfaglige barne- og familieenheten i Bodø kommune er opptatt av å hjelpe barna før de utvikler alvorlige vansker. Ett av tiltakene er gruppetilbudet Mestrende barn, for elever på 3.–6. trinn. Foto: Hanne Løkås Veigård Helsesøster Steinar Fredriksen og psykolog Iris Søderholm ved den tverrfaglige barne- og familieenheten i Bodø. Hjelp til selvhjelp

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018