Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 3/2018 Hjem og Skole Den digitale fremtids- skolen – Digitale verktøy vil ikke ta overfor den analoge under- visningen, men gi læreren et tilleggsverktøy som åpner andre arenaer og måter å jobbe på, sier Odin Hetland Nøsen. Tekst: TANJA REINE HAUGE, frilansjournalist Foto: ODIN NØSEN

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018