Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 3/2018 Hjem og Skole 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SMÅSTOFF 8 Barnehage er ikke bedre enn skole Opplever seksåringene i skolen et for sterkt læringspress? 11 Vant Dronning Sonjas skolepris Apalløkka skole praktiserer likeverd og inkludering 14 Den viktige foreldrestemmen I Eigersund kommune er foreldrene på banen og diskuterer skole 16 Den digitale fremtidsskolen Digitale verktøy åpner for andre måter å jobbe på i klasserommmet 18 Ønsker seg mer lek på skolen 20 Tester ut mobilforbud Myre skole i Vesterålen har totalforbud mot mobiltelefon 22 Hjelp til selvhjelp for engstelige og triste barn Nytt tilbud i Bodø hjelper barn til å håndtere følelsene bedre innhold leder Lek og læring hører sammen Er seksåringene i skolen utsatt for et for stort læringspress? Hvis du har en førsteklassing kjenner du kanskje litt på utfordringen med overgangen fra barnehage til skole for barnet ditt. Ifølge en undersøkelse viser resultatene at seksåringene selv ikke opplever det lærings- og målepresset mange mener at seksåringene utsettes for. I så fall er det positiv lesning. Ifølge Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, liker de å lære, de har det bra og de har et godt forhold til lærerne sine. Hvis de yngste elevene i skolen hadde vært utsatt for et sterkt ytre press og utidig voksenstyring, ville ikke seksåringene svart på den måten de gjør i undersøkelsen, hevder professoren. Les artikkelen Barnehage er ikke bedre enn skole på side 8. Litt i tråd med dette temaet er ønsket om mer lek på skolen! Terje Melaas blir omtalt som Norges lekeombud og mener det må lekes mer på skolen. Det burde ikke være vanskelig å få til, og mer lek gir både økt trivsel og et tryggere klassemiljø, 11 16 20

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018