Kondis

Kondis Utgave 8 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1052270

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 47

5 Kondis 8 • 2018 Jeg er kommet godt over halvveis i livet, og først nå så begynner jeg å innse det. Ikke at det i seg selv er noen krise, men når det jeg liker best her i verden, nemlig løping, begynner å bli preget av det, så kjenner jeg litt på det. Lenge trodde jeg jo at det å løpe bare kunne gjøre meg bedre. Citius, altius, fortius liksom. Og det er hardt å innrømme for meg selv at tin- gene ikke kommer av seg selv lenger. Som person er jeg opptatt av løping, uten at jeg blir en såkalt nerd. I bunnen ligger egentlig bare det at jeg elsker å se folk løpe. Jeg elsker å se at andre kan ha like stor glede av løpingen som det jeg selv har. I den sammenhengen betyr min egen «suksess» ingenting. Siden jeg løper en del løp og samtidig trener andre, så får jeg jo sett mye løping. Det fine med løping, eller løp, er at det hver eneste gang gir meg nye impulser. Kanskje kan det være med på å begrense min egen aldring? Den som løper får se, tenker jeg da. «Heia Kondis» Noe som også er veldig fint for meg, er at hver gang jeg deltar i et løp, som for eksempel 3-Sjøersløpet som gikk sist helg, så roper alltid noen «heia Kondis» når jeg passerer. Jeg liker det veldig godt og setter like stor pris på det hver gang det skjer. Og jeg håper at jeg på min måte også kan bidra til at mange vil heie på Kondis. Kondis trenger å bli heiet på, for Kondis er bra faktisk. Ingen av oss som driver med løping gjør det av de samme grunnene. Det finnes ufat- telig mange vinklinger og grunner til å holde på med løping. Noen er helt sikkert bra, mens andre kanskje ikke er fullt så bra. Og det blir mye mer synlig i dag enn for 20 år siden. For med sosiale medier blir alt mye mer tilgjenge- lig – på både godt og vondt, og jeg tenker at vi mennesker mange ganger ikke er snille mot hverandre. Kanskje er ikke jeg det heller – bare så det er sagt. Gleden må få spire Men poenget mitt er at vi må huske på alle de forskjellige vinklingene som finnes der ute og ikke minst alle de forskjellige spørsmålene som dukker opp. Da er det viktig å kunne svare på en slik måte at en nyvunnet glede til et bedre liv kan spire enda mer – og ikke dø hen. Mange ganger har jeg lest diskusjoner og annet og blitt både lei meg og kanskje litt sint. For vi er ikke alltid flinke til å se lenger enn vår egen nesetipp. Løping er noe universelt, det er noe som gjøres på hele kloden til enhver tid. Hvert sekund så snakkes det løping et eller annet sted i verden. Løping er en ganske stor del av livet av i dag, uansett nivå, type løpesko, pulsklokke eller andre greier. Det er fellesskapet vi har og som vi skal ta vare på. For løping er samlende. Jeg så gan- ske mye av det fellesskapet inne i en hall i Stavanger sist lørdag. Og jeg elsker det engasje- mentet en ganske enkel løpetur i fine omgivel- ser gir, til tross for mye vind. Så selv om jeg, alder og form tatt i betrakt- ning, kanskje ikke var helt happy da jeg tok bussen etter løpet, så er det fellesskapet som løpingen gir, jeg lever lengst på – og som forhå- pentligvis holder meg ung i mange år til. Husk det kjære medlemmer! Og husk at dere også bidrar til å gi en lett aldrende president ny blomstring. Blomstring uansett alder og fart Tim Bennett 15% rabatt på alle ordinære priser til medlemmer av Kondis Norsk organisasjon for kondisjonsidrett og Den Norske Maratonklubb Kondis Post- og besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 Oslo Telefon: 22 60 94 70 Internett: kondis.no E-post: kondis@kondis.no Kundeservice medlemskap/bladdistribusjon: Telefon: 23 33 91 72 E-post: kondis@mediaconnect.no Ansvarlig redaktør: Marianne Røhme Tlf.: 415 09 061 E-post: marianne.rohme@kondis.no Redaktør: Runar Gilberg Tlf.: 482 58 496 E-post: runar.gilberg@kondis.no Terminlisteredaktør og journalist: Bjørn Johannessen Tlf.: 489 99 460 E-post: terminlista@gmail.com Ung-Kondis-medarbeider: Ingrid Lorvik Redaksjonskomité: Runar Gilberg Else Husa Janicke Bråthe Andreas Grøgaard Yngvar Andersen Tim Bennett Bjørn Johannessen Marianne Røhme Faste medarbeidere: Inge Asbjørn Haugen, Kenneth Harlem, Ane Korsvold Annonser: Trond Hansen, tlf.: 412 78 472 E-post: trond.hansen@kondis.no Design og layout: Polinor AS Trykkansvarlig: Polinor AS Opplag: 15 260 eks. Abonnement: Kr 549 Medlemmer: Gratis Medlemskontingent 2018: Voksne (26–67 år): Kr 549 Pensjonister (+67): Kr 366 Ungdom 20–25 år: Kr 366 Ungdom under 20 år: Kr 183 Familiemedl. over 20 år: Kr 183 Familiemedl. under 20 år: Kr 92 Neste utgivelse: Kondis nr. 10 – 12. desember Annonsepriser i ordinære utgaver: A: Vanlige annonser 4 farger B: Arrangementsannonser farger 1/1 side: A: 16250 B: 8600 1/2 side: A: 9400 B: 4950 1/4 side: A: 5350 B: 2850 1/8 side: A: 3200 B: 1750 Prisene oppgitt ved trykkferdig original. Tillegg om annonsen skal settes etter manus. Prisene er oppgitt eksklusiv mva. ISSN 0802-0698

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 8 - 2018