Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 89 of 139

90 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 Dharma Rajeswaran er der det skjer. Forrige gang møtte vi ham på settefiskanlegget til Marine Harvest i fjordbygda Steinsvik på Sunnmøre. Nå er adressen endret til Miami i Florida, tittelen er driftsdirek- tør for Atlantic Sapphire, og Rajeswaran får en vesen tlig del av ansvaret for at verdens største lakseoppdrettsanlegg på land blir mer enn fine ord og drømmetall. — Vi legger i den første rognen i november. Så vil vi gjøre ferdig matfiskproduk- sjonsanlegget mens settefis- ken vokser seg stor, sier den erfarne laksemannen. Under ett tak, og over en flate på 35 mål skal man ikke bare ta laksen fra rogn til slak teklar fisk, men også besørge slak- tingen. Lykkes Rajeswaran, danske Thue Holm og ikke minst romsdals-tremennin- gene Bjørn-Vegard Løvik og Johan E. Andreassen i Miami, blir de ikke bare en ruvende aktør i Amerika, men et nytt fyrtårn i verdens akvakul tur. Mange andre har satt kursen allerede. Hett tema Nølingen og skepsisen lever i beste velgående, men landbasert lakseoppdrett kan likevel sies å være i skud- det. At to leppefisk gründere fra Vikebukt i Romsdal drar i gang milliardsatsing i Florida, er spektakulært nok. Men journalister og lesere har også boltret seg i oppdretts- prosjekter i Gobi, nye frem- støt i Dubai og lakseanlegg i de sveitsiske alper. Etter hvert har man kunnet følge opp med like spennende og ambisiøse planer i Norge; fra Rjukan midt i Telemark til Bulandet uten fastlandssam- band. Ut gangspunktet for situ- Maine gjør det. Sveits gjør det. Selv Shandong Oriental i Yantai gjør det. Verden over satses det på landbasert matfiskproduksjon av laks. Må det til for å møte etterspørselen og vil den nye bøl- gen true norsk sjøbasert havbruk? Nordmenn er uansett de aller mest ivrige etter å få landbasert lakseproduksjon opp å stå. Vil det faktisk lønne seg? Det vet ennå ingen. Her er alle som prøver å finne ut. Og vårt ambisjonsnivå er høyt. Vi mener fak tisk alle! Norge i bresjen for landbasert laks Mens vi i Norge stort sett er på søknads- eller betongstadiet, har Samherji solgt landprodusert laks fra lokaliteten på Nupsmyri i Öxarfjördur i mange år. Riktignok basert på gjennomstrømming og "dopet" av islandsk varmt kildevann. Så selv om Norge går i bresjen i dag er det altså andre som har kommet lenger enn oss.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018