Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 83 of 139

84 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 I 2017 ble det landet vel 1,3 millioner tonn pelagisk fisk i Norge til en samlet verdi av tett på 6,5 milliarder kroner. I til- legg landet norske fartøyer 216.000 tonn pelagiske arter i utlandet til en verdi av 575 millioner kroner. Det meste av landingene i Norge gikk til konsum, nærmere bestemt 882.000 tonn, eller 67,8 prosent. To av tre kilo pelagisk fisk havner altså før eller senere på en tallerken. Det gjør den tredje kiloen også, men først etter å ha passert gjen- nom en fiskemelfabrikk og deretter inn i munnen på en oppdrettsfisk. Til syvende og sist går altså all pelagisk fisk i Norge til konsum. Figur 1 viser konsumlandingene hvert år siden 2001. På det meste — i 2009 — gikk 1,4 millioner tonn til denne anven- delsen. Bunnivået siden årtusenskiftet var i 2016 med 720.000 tonn. Fra 2009 til 2016 ble altså landingene til konsum halvert. Det sier mye om hvor dramatiske svingninger i råstoffleveransene den pelagiske konsumindustrien må leve med. Spør driverne av sports butikker eller REMA 1000 forretninger hvordan de hadde taklet en halvering av vareleve- ransene i løpet av 5-6 år. Svaret hadde ganske sikkert vært opphør. Tabell 1 på neste side viser de 28 norske selskapene som i 2017 kjøpte pelagisk fisk til konsum. Den toppes ikke Siden årtusenskiftet har vi fisket og solgt sild og makrell til konsum for vel 6,2 milliarder kroner i gjennomsnitt per år. Av dette har fiskerne fått gode 4,8 milliarder, landindustrien knapt 1,4. Den pe- lagiske konsumindustrien består av en liten håndfull dominerende aktører. De fem største kjøpte i fjor tett på 85 prosent av alt råstoff til konsum. Pelagia alene sto for nesten 44 prosent. Pelagisk kon- sumproduksjon er risikosport. De siste fire årene snakker vi om en liten prosent eller to i resultat grad. Pelagisk konsumindustri: Balansegang på en knivsegg! Siden årtusenskiftet har 62,4 prosent av all pelagisk fisk til konsum i Norge vært sild — 54,4 prosent NVG-sild og 8,0 prosent Nordsjøsild. I snitt har fiskerne fått 3,90 kroner per kilo for NVG-silda og 4,19 kroner for Nordsjøsilda. Av silda har uten landske fartøyer stått for 6,2 prosent av landingene til konsum i Norge.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018