Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 54 of 139

55 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 ferdigsnakka! med Kristian Barstad Ellingsen Torgeir Knag Fylkesnes SV er sterkt imot å innføre en strukturord- ning for flåten under 11 meter, og det kommer heller ikke Stortinget til å vedta, sier Knag Fylkesnes. Torgeir Knag Fylkesnes har sittet på Stortinget for SV i Troms siden 2013. Fra desember 2015 har han vært medlem av Næringskomi teen og fiskeripolitisk talsperson for SV. Etter valget i 2017 rykket han opp som første nestleder i komi- teen. Han er cand. philol. i filosofi fra Universite- tet i Tromsø i 2002 og tok hovedfag om kreativitet og hvordan nye ideer oppstår. AV OG TIL DUKKER DET opp SV-ere på Stor- tinget som markerer seg i fiskerinæringen. Reidar Johansen fra Hammerfest var en slik, Åse Elvik fra Bø i Vesterålen likeså. Men ingen har vel gjort det med like stor kraft som Torgeir Knag Fylkesnes. Siden 2013 har han hatt siste og sjettemandatet i Troms. 43-åringen fra Tromsø, er pappa og ekte- mann, utdannet filosof, har jobbet med mange ulike ting opp gjennom årene, har vært gründer, jobbet i fagbevegelsen og i partiet — og med teknologi. — Vi må være poteter, vi filosofer, sier han selv. — Livet som stortingspolitiker er selvfølge- lig spennende og utfordrene. Det er givende å kjempe for folk og saker man brenner for, og i ny og ne oppleve at det er mulig å få gjennomslag selv fra dyp opposisjon. Hardt arbeid er det eneste som lønner seg. Men det er jo ikke trivelig å se landet gå i feil retning, slik tilfellet har vært under regjeringen Solberg. — Hvorfor skiftet du fra Kirke-, utdannings- og forskningskomi teen til Næringskomiteen i 2015? — Jeg er en svært allsidig politiker, og veldig engasjert i utdannings- og forskningsspørsmål. Men det er i næringspolitikken jeg har mest å komme med. Det er 12 komiteer på Stortinget, og da SV kun fikk inn syv representanter i 2013 måtte vi ta noen knall harde valg om hvilke komiteer vi ikke skulle sitte i. Til slutt fikk jeg viljen min, men det førte til at vi måtte ut av en annen komité. — Hva kan stortingspolitikere flest om sjø- matnæringen? — Interessen og kunnskapene om næringen har vokst enormt på Stortinget de siste to-tre årene. Før var det kanskje bare et par stykker som engasjerte og satte seg inn i spørsmålene. Nå er det et kobbel. Jeg var imponert over detalj- kunnskapene til Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og ikke minst vår egen Audun Lysbakken under fiskeridebatten på Husøya i august. Det er en veldig artig utvik ling! — Var det riktig av Per Sandberg å trekke seg som fiskerimin ister, og eventuelt hvorfor? — Absolutt! Han rotet det jo fryktelig til for seg selv. I ettertid ser vi imidlertid at han ikke var alene om å ha brutt sikkerhetsreglene. Han var faktisk bare ett eksempel av mange i regjeringen. — Tror du Bahareh Letnes er agent for Iran? — Nei, det har jeg grunn til å tro! — Hva synes du om måten media har dekket Per Sandberg-saken? — Den var stor sett saklig og grei. Men «Fis- keribladet» rotet det til for seg selv. Avisen må generelt skjerpe seg og bli mer etterrettelig. — Mange vil si at du har vært ute etter å ta Sandberg. Hva sier du? — Det kan ikke stemme. Jeg har aldri hørt noen påstå at jeg har vært ute etter Sandberg som person. Tvert om har jeg litt sansen for han. Men jeg har selvsagt vært ute etter å ta han på poli tikk, særlig dersom han bryter regler eller for- søker å holde viktige beslutninger unna Stortinget. — Hvilket ettermæle tror du Sand- berg vil få som fiskeriminister? — At han var en mann fra innlandet som ikke kunne noe om fisk og havbruk, men som på kort tid ble engasjert, kunnskapsrik og glad i sjømatnæringen. Dessverre sto han på en politisk plattform som virker ødeleggende på kystsamfunnene og for ungdommens mulighet- er, og som øker makt- og ressurskonsentrasjo- nen i næringen. — Forventer du endringer i fiskeripolitik- ken etter at Harald Tom Nesvik har overtatt som fiskeriminister? — Nei. — Bør det åpnes for strukturering av båter under 11 meter? — Nei. — Hva tror du Stortinget kommer til å vedta neste år i denne saken? — Struktur under 11 meter kommer ikke til å skje. Det er bare å lese hva som står i programmet til fler- tallet av partiene. Det er ikke på dette området slaget står. — Hva bør skje med strukturkvo- tene når de løper ut på tid? — Det meste bør gå tilbake til gruppene de kom- mer fra, og noe bør omfordeles. Kvalitet og kystnært fiskeri bør prioriteres, likeledes rekruttering av unge og kvinner. «Kjøp og salg»-system et må endres. Pris- og gjeldsgaloppen er et problem på alle nivåer. — Hva vil SV gå for når Stortinget skal vurdere innføring av skatt på ressursrenten i fiskeriene? — Det kommer helt an på hvordan den innrettes. En slik skatt må i alle fall differensi- eres slik at fisk og aktiviteter som ikke skaper verdier på land beskattes vesentlig høyere enn den fisken som tas fersk på land og gir store

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018