Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 139

40 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 JIM-ROGER NORDLY Månedens intervju Månedens intervjuobjekt er gift og har tre barn. Han er bosatt på Leknes og var i sin spede ungdom aktiv i Unge Høyre. Han er fortsatt Høyre-mann, men aller mest en ek- stremt notorisk lokalpatriot, for å bruke hans egne ord. Foran stortingsvalget sist høst hadde hjemkommunen sjansen til å få inn to representanter på Stortinget — en fra Høyre og en fra SV. Vårt intervjuobjekt ga like godt 100.000 kroner i valgstøtte til begge. Det ble full klaff. I dag er Vestvågøy den eneste sjø- matkommunen i Norge med to representanter på Løvebakken. — Politikk er viktig for små lokalsamfunn. Politikerne påvirker samferdsel, helsetilbud, skoler og alt av offentlige tjenester. Da er det viktig at de vet hvor de kommer fra, ikke minst på Stortinget.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018