Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 132 of 139

133 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 Fisk og Forskning innveiingsbrettet i begynnel- sen av linjen, og det er ikke en overdrivelse å si at den ikke aner hva den er med på. Marel byr seg frem Whitefish Showhow i Køben- havn er et av islandske Marels vinduer mot verden. Slike vin- duer er det egentlig en del av. Utstyrs- og systemleverandø- ren i islandske Gardaberg har siden årtusenskiftet kjøpt seg en rekke døtre i hjemlandet, i Danmark, Storbritannia, Neder- land og Brasil, og så sent som i juli tyske MAJA. Innen fisk, fjærkre og kjøtt er Marel å reg- ne med. I alt sysselsetter man 5.500 personer i kontorer og datterbedrifter i over 30 land på seks kontinenter. Også demon- strasjonssentrene er nær sagt over alt: Bokmeer i Nederland, Des Moines i Iowa, Lenexa i Kansas og selvsagt det nyeste og skreddersydde Progress Point nær Kastrup. Det er hit de strømmer — fra Nergård, Pelagia, Lerøy, Hermes, Fiske- ridirektoratet, Hellas, Brasil og hele verden. 150 gjester fra 26 land får sitt navneskilthalsbånd med innebygd video-minne- pinne, veies (!), får passordet til showhowens egen app, sluses inn til velkomstpresentasjo- ner, utstyrsdemonstrasjoner, minifore drag og paneldiskusjon som på marelsk vis glir over i happy hour og musikk. Bygget er jo reist for nettopp dette, og derfor er det altså plass til — blant mye annet — en fullstendig FleXicut systemlinje. Vi har banet oss vei dit det hele begynner, i hvert fall for filéten fra Visir. Ultraurban foredlingslinje Dette er fjerde Whitefish Showhow på fire år, og hvis man ikke følger med jevnlig, eller selv besitter en ny filét- linje, kan det være vanskelig å vite hva som egentlig er nytt. I dette tilfellet er det nye ting på gang i det torskestykket fra Island kommer inn i systemet: Den legges på en lysflate som gjør det mulig å se bein, deret- ter på en rist som også funge- rer som vekt, slik at man har eksakt filét før pretrimming. FleXicuten som så følger er etter hvert kjent, selv om den var en revolusjon da den kom. Røntgen gir ultrapresis påvis- ning av pinnebeinet slik at det kan skjæres ut med vannjet, som også er redskapet for å dele opp fileten i optimale por- sjoner. Spesielt for Showhow er at Marel har stasjonert sine fremste — og svært dedikerte — kjennere av de enkelte maskinene ved dem. — Den røde streken er et lite bein, forklarer produktsjef for X Ray solutions, Tian Lan, og peker på SensorX-skjer- men. Det styk ket, som må sies å være i klart mindretall, går til manuell trimming eller alterna- tiv produksjon. Vår FleXicut- linje består av 11 enheter og kan forvandle Visir-fisken til et betydelig høyere antall kon- sumklare produkttyper. Den store oversikten Skal man forstå magien og snappe opp det som måtte være av nyhet er, kan det være Ved å samle fiskeindustrifolk fra hele verden i demonstrasjons senteret i København, får man ikke bare vist frem det man har av nytt og gangbart utstyr til hvitfisknæringen. Man skaper også en møteplass der folk i ulike hvitfiskhjørner kan lære av hverandre, og der også Marel får impulser og korreksjoner. Programvare er vel så interessant som blankt stål. (Foto: Marel)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018