Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 79 of 139

80 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 Fusjonen mellom Nordic Emballasje og Gundersen AS er siste i rekken av fusjoner, fisjoner og oppkjøp i norsk emballasjenæring. Emballasje, trans- port og bevegelse hører sammen, men endringer på eiersiden og ulike grep og posisjonering for å møte miljøutfor- dringene understreker at emballasje aldri står riktig stille. Denne artikkelen skal handle om de som leverer embal- lasje til norsk sjømatnæring — i første rekke esker og kasser. Emballasje i bevegelse At Pelagia AS er storforbruker av emballasje, overrasker neppe, men en kikk inn i et av fryselagrene gjør likevel inntrykk. Pappesker til pelagisk konsum er blant de aller største produkt gruppene innen emballasje til norsk fisk. Her snakker vi om et antall i størrelsesorden 30 millioner esker, i hovedsak av mas sivpapp. Fersk laks legger på sin side beslag på rundt 50 mil lioner isoporkasser. I begge tilfeller prøver leverandører av andre emballasjeformer å ta andeler.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018