Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 69 of 139

70 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 KARLSØY kommune Kommunevåpenet til Karlsøy, godkjent i 1980, viser et avrevet ørnehode i sølv mot blå bakgrunn og skal gjenspeile havørnkolo- nien i kommunen — visstnok den største i Europa.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018