Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 139

38 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 PER MAGNE GRØNDAHL Månedens intervju

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018