Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 139

20 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 MENINGSPANELET: 1: Hvilket skussmål vil du gi Per Sandberg som fiskeri minister? Hva vil han bli husket for? 2: Forventer du noen fiskeripolitiske kursendringer fra etterfølgeren Harald Tom Nesvik? 3: Bør enken etter den kinesiske Nobelprisvinneren Liu Xiaobo nå få komme til Norge for å ta imot Nobels fredspris på vegne av sin mann? Vil dette i så fall få følger for eksporten av sjømat til Kina? Spørsmål 1: Hvilket skussmål vil du gi Per Sandberg som fiskeri minister? Hva vil han bli husket for? Einar Helge Meløysund: Jeg synes Per har gjort en god jobb. Han har reist mye å promotert fiskerinæringen på en god måte i utlan det. Han har også satt i gang viktige prosesser for å få et nytt og enklere kvo- tesystem. Han har også tatt fatt i trålernes plikt system. Sigurd Teige: Jeg leste med interesse intervjuet med Haagensen-familien i siste nummer av «Norsk Fiskerinæring», og merket meg at de setter pris på en minis- ter som snur seg raskt rundt og ordner opp i enkeltsaker. Det er et pluss. Pe- rioden med stor usikkerhet omkring den videre behandlingen av Eidesen-utvalgets mange krumspring med ressursrente etc. gjør imidlertid inntrykket svakt. Det man- gler en klar politisk retning. Per Sandberg var tidvis «ustrukturert» og etterlot seg usikkerhet i deler av næringen. Jeg gir terningkast 3. Magnar Pedersen: Sandberg har gjort en god jobb og vært flink til å øke opp- merksomheten om næringen. Han blir nok dessverre mest husket for noe annet enn fiskeripolitikk. Merethe Holte: I utgave nr. 5 ga jeg Per Sandberg terningkast 5 for jobben som fiskeriminister i 2 1/2 år. Det var hans spontani tet som trakk vurderingen ned, en egenskap som kanskje ble avgjørende for hans avgang. Jeg står likevel fortsatt ved min vurdering av at han var en dyktig og engasjert medspiller for næringen. Han vil nok bli husket for flere saker, avhengig av hvem du spør. Han har lagt til rette for utvikling og nyskaping i enkelte samfunn og sannsynligvis provosert an- dre deler av nærin gen. Han vil helt sikkert bli husket for sin avgang, men jeg tror samtidig vi snart vil se han tilbake enten i politikken eller i næringen på grunn av hans brennende engasjement og rollen nærin gen spiller for norsk økonomi. Line Ellingsen: Som fiskeriminister har Sandberg gjort en veldig god jobb, men dessverre er jeg redd det fort vil forsvinne i bråket rundt hans avgang. Sandberg vil bli husket for Iran, dårlig dømmekraft og en famlende exit. Ole Troland: Per Sandberg vil bli husket for tydelige standpunkt er i de sakene han prøvde å få igjennom. For egen del synes jeg han fortjener ros for å prøve og endre systemer som er foreldet, eller kan gjøres på bedre måter, som f.eks trålernes leverings plikt. Mye av arbeidet Sandberg jobbet med, kom fra tidligere ministre. Det Per Sandberg får et godt skussmål fra de fleste i panelet. Men det er nok en fare for at han i ettertid vil bli mest husket for alt rabalderet som førte til at han valgte å trekke seg. Her på Arendals-uka med kjæresten Bahareh Letnes.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018