Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 138 of 139

139 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 D U E L L E N Haram vrs. Eriksson Spørsmål 1: I alt utbetaler Havbruksfondet vel 2,3 milliarder kroner til kommu- nene i 2018. Hvilken kommune får mest? Spørsmål 2: Hvem vant Innovasjonsprisen 2018 under Nor-Fishing? Spørsmål 3: Og hvor mange besøkende var det på Nor-Fishing 2018? Spørsmål 4: Lerøy Seafood Group har begynt produksjonen ved sitt store nye slakteri og foredlingsanlegg. Hvor ligger det? Spørsmål 5: Hva slags båt er «Hans Herman Horn»? Spørsmål 6: Hvor mange tonn laks sto i norske oppdrettsmerder per utgangen av juli i 2018? Spørsmål 7: Hvilket brønnbåtselskap ble nylig solgt? Spørsmål 8: Første halvår 2017 hadde Marine Harvest 322 millioner euro i resul- tat før skatt. Hva var det per første halvår i år? Spørsmål 9: Regnet i verdi; hvilket fiskeslag har vi eksportert tredje mest av per utgangen av august i år? Spørsmål 10: Hvor har Insula-konsernet sitt hovedkontor? Ingen trær vokser inn i himmelen. Det har ikke minst deltakerne i «Duel- len» fått erfare. Selv de mest seiersvante «kunnskapsmaski nene» har møtt sine overmenn eller -kvinner. Til slutt var even tyret over også for Sjømat Norges Øyvind André Haram. At beseir eren skulle komme fra Sjømatbedriftene var nok litt ekstra irri terende. Lillebror skal helst ikke slå storebror! Men seieren var overlegen, og Haram selvfølgelig stor nok til å gratulere den nye «duell-mesteren» — adm. direktør Robert Eriksson. Det var egentlig aldri tvil. Eriksson hadde ledelsen hele veien, og vant til slutt med to poeng. Det er utklassing. Så får tiden vise om det var flaks eller om han faktisk har like store kun nskaper om sjømatnæringen som forgjengeren. I så fall kan han ekstremt mye. Øyvind André Haram har nemlig overbevist i runde etter runde, og vist seg som nesten umulig å ta knekken på. Quizmaster takker for bunnsolid innsats. Til Robert Eriksson sier vi vel møtt i neste nummer. Vi lover å stille med en sulten og kunnskapsrik utfordrer. Følg med, følg med! Øyvind André Haram Robert Eriksson 1. Frøya. 1 – 1 1. Det er Frøya kommune. 2. Salt Ship Design og Liegruppen. 1 – 1 2. Salt Ship Design og Lie Fiskeri. 3. Ca. 16.300. 1/2 – 1 3. Tett på 20.000 personer. 4. Det er på Hitra. 1 – 1 4. Hitra. 5. Tipper arbeidsbåt til havbruk. 0 – 1 5. Den nye redningsskøyta. 6. Det vet jeg! 635.000 tonn. 1 – 0 6. Tipper ca. 800.000 tonn. 7. Sølvtrans AS i Ålesund. 1 – 1 7. Sølvtrans AS. 8. Tipper 380 millioner euro. 0 – 1/2 8. Ca. 422 millioner euro. 9. Vet ikke. Kanskje sei? 0 – 1 9. Det må være ørret. 10. På Leknes i Lofoten. 1 – 1 10. Leknes i Lofoten. Sum 6 1/2 – 8 1/2 Svar: 1. Frøya, med 103 millioner. 2. Liegruppen Fiskeri AS og Salt Skip Design AS. 3. 19.470 personer. 4. På Hitra. 5. En redningsskøyte. 6. Ca. 634.000 tonn laks. 7. Sølvtrans AS 8. 463 millioner euro. 9. Ørret. 10. På Leknes i Lofoten.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018