Kondis

Kondis Utgave 7 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1030517

Contents of this Issue

Navigation

Page 57 of 71

58 Kondis 7 • 2018 Hilde Gudem – kosthold Marte Lund – løps analyse, skader og skadeforebygging Sondre Nordstad Moen – løping Mona Kjeldsberg – medisin, helse, trening Laila Kveli – langrenn/ turrenn Arild Tveiten – triatlon og multisport Odd Arne Daljord – idrettsskader Ingrid Lorvik – sykling Spør ekspertene ved å sende ditt spørsmål til kondis@kondis.no Ekspertene svarer Lege Mona Kjeldsberg svarer Det gleder meg stort at en kan komme i kon- takt med lege gjennom Kondis. Jeg vil sette stor pris på litt veiledning om hvordan jeg helst bør trene, vurdert ut fra følgende fakta: Jeg er snart 73 år, trener tre dager i uka (til sammen 25 km) hvorav én dag er intervalltre- ning. Makspulsen er på 165+. Jeg fikk et hjerteinfarkt for ett år siden, men er fullt restituert og uten skader på hjer- tet takket være rask behandling og et godt trent hjerte (drev ganske hardt med oriente- ring og litt friidrett til ca. 23 år og har siden holdt meg i noenlunde form). Mitt mål nå er å kunne hevde meg bra i klasse 70-74 år med ca. 55 minutter på 10 km. Når det gjelder intervalltrening, synes det imidlertid å være en viss skepsis, dvs. at slik trening i høy alder kan medføre hjerteflim- mer. I stedet anbefales løping innenfor 80 prosent av makspuls. For meg blir 130-135 alt- for slapt. Jeg må opp i 150-152 før syra begyn- ner å melde seg, og under mine mest løpte intervaller, 7 x 2 min i ganske bratt motbakke med 2 min jevn gåing i pausene, går pulsen opp i 155-58 og faller alltid ned til rundt 120 ved slutten av pausen. Denne type intervalltrening har jeg blitt inspirert til av BBC, som dessuten hadde fun- net ut at nettopp denne treningen gir høyest og lenge vedvarende forbrenning om man ønsker å bli kvitt fett (jeg ønsker å gå ned 5-6 kg). Hva bør jeg gjøre? Ta det rolig og kose meg med løpingen? For meg er det mer kos å trene litt hardt, med noen konkurranser som dessert, ellers blir dette kjedelig. Etter å ha lest og hørt så mye om intervalltreningens velsignel- ser for hjertepasienter, også de eldre, håper jeg å få avskrevet bekymringene om hjerteflimmer. Samtidig vil jeg gjerne vite om en hard innspurt på 4-5 min med bortimot makspuls er farlig? Det er vel ikke stort verre enn inter- valltrening? På forhånd mange takk for tilbakemelding. Vennlig hilsen Kondismedlem Kjell-Erik Nordlie Tilbake i trening: Er intensiv trening forsvarlig når en drar på årene og har vært gjennom et hjerteinfarkt? (Illustrasjonsfoto: iStockphoto) Hei, Kjell-Erik! Det er godt å høre at du har kommet deg gjen- nom et hjerteinfarkt uten følgeskader, og at du har fortsatt med trening som før. Jeg ser ingen grunn til at du ikke skal opprettholde målene dine så lenge det er givende for deg. Hjerteflimmer er relativt sjelden før 50-års alder, men øker i forekomst med økende alder og finnes hos ca. 10 prosent av dem som er over 80 år. Nyere forskning viser at moderat og regelmessig trening inkludert høyintensiv intervalltrening (85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens) både kan være med å forebyg- ge at atrieflimmer oppstår, og kan redusere symptomer på sykdommen. Et høyt fysisk aktivitetsnivå over mange år kan gi økt risiko for atrieflimmer, men da snakker vi om tre- ning på et så høyt nivå at det ikke er relevant for mosjonister som trener regelmessig. Det er også vist at de som har fått blokket ut tette blodårer etter et hjerteinfarkt, har redusert risiko for at blodårene skal tette seg igjen ved regelmessig intensiv intervalltrening. Sannsynligheten for at det skal oppstå en hjerte-kar-hendelse under fysisk aktivi- tet med moderat eller høy intensitet er lav. Dersom allmenntilstanden er god, og det ikke har tilkommet noen uavklarte symptomer de siste dagene (tung pust, hevelser, uregel- messig hjerterytme, feber, pågående infek- sjon i kroppen, svimmelhet, nestenbesvimel- ser), kan man trene som normalt. «Nasjonal kompetansestjeneste – Trening som medi- sin» anbefaler nettopp intervalltrening med moderat til høy intensitet (85-95 prosent av maks hjertefrekvens), med 2-3 drag av 3-4 min varighet som f.eks. en av tre økter med utholdenhetstrening per uke. Trening med moderat og høy intensitet styrker hjertet og gjør det bedre i stand til å pumpe mer blod ut til musklene. Et godt trent hjerte pumper kraftigere og fyller seg med mer blod mellom to hjerteslag enn et utrent hjerte. Dette gjør at både hvilepuls og blodtrykk synker. I tillegg tyder studier på at trening kan stabilisere påleiringer (plakk) i blodårene slik at risikoen for at dette skal løsne og forårsake nytt infarkt reduseres. Mitt råd til deg er derfor at du oppretthol- der og koser deg med «treningsmenyen» din akkurat som den er nå – og krydrer den med noen gode innspurter der det føles riktig for deg! Lykke til videre med treningen. Hardtrening etter hjerteinfarkt

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 7 - 2018