Kondis

Kondis Utgave 7 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1030517

Contents of this Issue

Navigation

Page 48 of 71

49 Kondis 7 • 2018 Kondis anmelder Sterk hjerne med aktiv kropp Forfatter: Ole Petter Hjelle Forlag: Kagge Sider: 206 (innbundet) Pris: 349 kr (209 kr som e-bok) Den gode nyheten i Ole Petter Hjelles nye bok er at fysisk aktivitet har en rekke positive effekter på hjernen. Den mindre gode nyheten for de fleste Kondis-leserne er at de for lengst har tatt ut denne effekten. Av Runar Gilberg F or det er ikke så mye aktivitet som skal til for å hente ut mange av fordelene. Trimmer en så en får litt fart på pulsslagene tre halvtimer i uka, er gevinsten stor. Trener en mer, er det bedre, men det finnes også et punkt hvor det kan bli for mye av det gode. Et poeng å ta med seg for oss som allerede er aktive, er også at idretter som setter krav til balanse, koordinasjon, samarbeid og kreativi- tet – som ballspill, klatring og løping i variert terreng – ser ut til å være mer utviklende for hjernen enn f.eks. monoton løping på asfalt eller tredemølle. Liten pjokk Før jeg går videre i omtalen av boka, vil jeg gjøre leserne oppmerksom på at jeg ikke er helt uhildet som anmelder, siden jeg er venn med og har kjent Ole Petter Hjelle siden vi knivet med hverandre i Karl Johan-løpet på 1980-tallet. Han var en liten og lettføtt pjokk som snart skulle løpe fra langt flere enn meg. I 1995 ble han norsk mester på maraton, og persen fra 1997 er så sterk som 2.20.03. Noen år seinere ble fallskjermhopping førsteidret- ten hans, og også der drev han det langt med EM-bronse i formasjonshopping som et høydepunkt. Hele tida har han også holdt seg på tå hev som akademiker med legeutdanning, hjer- neforskning og etter hvert doktorgrad. For tida jobber han som fastlege, førstelektor og foredragsholder pluss at han er familiefar med kone og tre unger. Og i tillegg har han nå altså skrevet bok om sammen- hengen mellom fysisk trening og hjernens funksjon. De fleste i en slik livssituasjon ville fått forståelse for at det kunne bli smått med tid til egen trening. Sjøl tillegger Ole Petter Hjelle den daglige treninga stor betydning for at han klarer å holde et så høyt tempo på så mange områder. Fortellinger fra virkeligheten I boka kan vi lese om hva som skjer med hjernen når vi trener og hvilken positiv effekt dette har på hukommelse, humør og kreativitet. Risikoen for mentale lidelser som demens og depresjon går også ned når vi trener, og har vi først blitt ramma, vil trening kunne gjøre det lettere å leve med sykdommen. Ole Petter Hjelle klarer kunst- en å skrive om faglig tunge ting på en lett forståelig måte. Noe av det som gjør boka lettlest, er at forfatteren hele vegen bryter opp det faglige med fortellinger om personer han sjøl har møtt som både fastlege og idrettsutøver. Disse fortellingene gjør ikke bare boka lettere å lese, men de gjør det også lettere å huske hoved- poengene i boka. Vi får knagger av kjøtt og blod å henge kunnskapen på. Som sagt er ikke Kondis-medlemmer som allerede trener mange ganger i uka, hovedmålgruppa for «Sterk hjerne med aktiv kropp». De han først og fremst vil nå med det glade hjernebudskapet, er de 75 prosentene av den norske befolkningen som er så lite i aktivitet at de ikke oppnår de positive helse- messige effektene som trening gir. Men for oss som allerede er aktive, føles det likevel fint å få en bekreftelse på at den livsstilen vi har valgt, er minst like utviklende for hodet som for resten av kroppen. Og sannsynligheten er nok stor for at det er i denne gruppa – av alle- rede aktive – de fleste av kjøperne vil være. Stort paradoks Dette er likevel i stor grad ei samfunnskri- tisk bok som argumenterer for at det trengs radikale forandringer i måten samfunnet vårt er organisert på. Ifølge Hjelle er det et stort paradoks at vi har brukt de kloke hjernene våre til å utvikle et samfunn der behovet for hjernebyggende bevegelse er så å si fjerna. Fysisk aktivitet har ifølge forfatteren – og forskningen – alt for liten plass i skolen. Barna blir rett og slett avlært å være i beve- gelse, og konsekvensen er at de rører seg mindre og mindre, jo eldre de blir. Som fastlege har forfatteren sett hvor lett det er å skrive ut medisiner for pasienter som i stedet burde fått et tilbud om trening. Ja, så oppgitt ble Hjelle og hans kolleger på Åsgårdstrand legekontor at de for noen år siden starta opp med sitt eget trimtilbud til pasientene. Treningstilbudet ble tatt godt imot, og mange av pasientene kunne halvere medisinbruken etter å ha fått redusert både blodtrykk og kolesterolnivå. Og ikke minst ble de gladere til sinns og fikk bedre hukom- melse. «Sterk hjerne med aktiv kropp» har fått stor oppmerksomhet i media, og forhåpent- ligvis kan den medvirke til at det tenkes nytt om både forebygging og behandling av en rekke sykdommer. For hjernen er ikke så alene som det ei norsk popgruppe ville ha det til mens Ole Petter Hjelle ennå var en ung og lovende lang- distanseløper. Hjernen lever i et nøye sam- spill med resten av kroppen, og det får den nå 48 år gamle utgaven av Hjelle formidlet på en så lettfattelig måte at svært mange kan henge med – og forhåpentligvis la seg inspirere til aktivitet hele livet ut. Bruker en beina, blir det også framdrift i hodet Mange fordeler: Ole Petter Hjelle skriver enkelt og inspire- rende om hvor bra det er for hjernen at vi trener.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 7 - 2018