Kondis

Kondis Utgave 7 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1030517

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 71

36 Kondis 7 • 2018 Min treningsfilosofi Allsidighet i ung alder Skisesongen nærmer seg. I sommer ble Monika Kørra (29) ansatt som ny trener for det norske juniorlands- laget i langrenn. Hennes bakgrunn fra både ski og løping vil forhåpentligvis slå positivt ut for våre kommen- de langrennsstjerner. Av Bjørn Johannessen S om ungdom holdt Monika Kørra parallelt på med både langrenn og løping. Men da hun som 18-åring reiste på friidrettsstipend til USA, ble løpingen prioritert. På slutten av oppholdet i USA begynte hun gradvis å være med litt som trener i en løpe - gruppe der. – Det kjente jeg var veldig givende. Så da jeg i 2014 flyttet hjem igjen til Norge, begynte jeg som langrennstrener i Kjelsås, forteller Monika Kørra til Kondis. – På det tidspunktet følte jeg at jeg var mye mer motivert til å hjelpe andre enn å være utø - ver selv, så det falt seg ganske naturlig. Spesielt liker jeg å trene yngre utøvere som jeg ser er veldig motiverte og lystne på å komme seg fram i idretten. Det er veldig givende for meg å dele mine egne treningserfaringer med andre. Jeg lever og ånder for idretten, så ingen annen karriereveg ga mening for meg, utdyper hun. Savnet langrennsmiljøet Valget falt på langrenn fordi hun under fri- idrettsoppholdet i USA kjente på savnet nett- opp av langrennssporten. – Selv om jeg hadde størst talent som løper, så var nok tilhørigheten min vel så stor til lang- rennsmiljøet. Jeg savnet langrenn veldig mens jeg var i USA, forklarer Monika. – Hva er dine beste minner fra trenerkar- rieren så langt? – De gangene du går utøvere i møte etter renn, ser at det lyser av øynene deres og de har lyst til å hoppe av glede. Når de får det til og er fornøyde med egen prestasjon og du som trener vet hvor hardt de har jobbet for det. Og de gangene du ser at utøverne feirer seire eller støtter hverandre ved nederlag – da blir jeg veldig rørt som trener. Det dreier seg ikke kun om enkeltprestasjoner, men sier også mye om samholdet i laget man trener. – Hva vil du si er hovedinnholdet i trenings - filosofien din? – Å se hele mennesket og fremme sportslig og personlig utvikling ved å se hvert enkelt individ. Skal man nå toppen, er det arbeid over tid som gjelder. Det finnes ingen snarveier, og man må være tålmodig. Individualisering er et viktig prinsipp for meg. Det finnes ikke en type trening eller treningsplan som passer alle, og det er derfor viktig å hjelpe utøverne med å finne sin vei. Når det er sagt, så er jeg en trener som setter samarbeid og samhold høyt. Det er viktig å bygge et mestringsorientert klima hvor utøverne på laget er trygge på hverandre og tør å utfordre seg selv slik at de kan nå sitt poten - siale. Jeg er tilhenger av allsidighet i ung alder og at det skal være mulig å kombinere flere idretter i ungdomsårene. Samspill mellom trener og utøver På spørsmål om hvem hun som trener har lært mest av, har Monika Kørra så mange hun ønsker å takke at det blir vanskelig å trekke fram enkeltpersoner. – Jeg har hatt så ufattelig mange flinke tre- nere opp igjennom. Det som er viktig som utøver er å trekke ut den viktigste lærdommen fra hver enkelt trener. Trenere har som utøvere ulike styr- ker og kvaliteter, og de fleste utøvere har flere trenere å forholde seg til. Da er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man støtter seg på de ulike trenerne og få det beste ut av alle. Noe av det viktigste som trener mener jeg er å bidra til at utøverne lærer seg å reflektere godt over egen trening og å ta beslutninger selv. Er man en god sparringspartner og stiller de rette spørsmålene så utøveren selv kommer frem til svar, er man en god trener i mine øyne, sier hun. – Er det treneren som gjør utøveren god eller utøveren som gjør treneren god? – Det er helt klart et samspill der man gjør hverandre bedre. Som utøver søker man kon - stant utvikling, og det gjør man også som tre- ner. En trener må stille de rette spørsmålene, og utøverne må være ærlige og åpne for innspill og felles refleksjon, sier hun. – I rollen jeg har som trener ser jeg på det som veldig viktig at jeg hele tiden utvikler meg videre. Dette gjør jeg gjennom samarbeid med utøvere, andre trenere og gjennom kursing og utdanning jeg kan ta i tillegg. Det blir et sam - spill der man pusher hverandre, og det verdset- ter jeg veldig høyt som trener. Man sitter med mye kunnskap selv, men man er mye sterkere når man søker ny kunnskap ute i fagmiljøet. Og nettopp der er jeg veldig heldig som kan støtte meg på Olympiatoppen og trenere, fagfolk og utøvere i forbundet. – Hvor viktig er talent kontra trening? Går det an å lage gull av gråstein? – Jeg mener målrettet trening over tid kan føre langt i utholdenhetsidretter. De arvelige forutsetningene og miljømessige faktorene spiller inn, men i hvor stor grad er det veldig vanskelig å besvare. Man vet ikke hvem som blir best på sikt når det kommer til barne- og ungdomsidrett, så det skal alltid legges til rette for at de som er motiverte skal få den oppføl - gingen de fortjener. I mine øyne er treningsta- lent det viktigste. Stå-på-vilje, nysgjerrighet, evnen til å reflektere over egen trening og å ta smarte valg, samt en offensiv tilnærming til utfordringer, er avgjørende faktorer, slik jeg ser det. Å bevare motivasjonen over tid er kritisk for å legge ned den jobben som kreves, konklu - derer Monika Kørra. Om treneren Monika Kørra Alder: 29 år Bosted: Oslo Yrke: Trener juniorlands- laget langrenn Idrett: Langrenn Utøvere jeg har trent: Tidligere trener i Kjelsås Utøvere jeg trener nå: Alle utøvere på junior- landslaget i langrenn Høydepunkt egen karriere: 5. plass fra NC junior i langrenn som bestenotering. Deltakelse i nordisk, europeisk cup og junior-VM friidrett. Medaljer NM friidrett: gull junior-NM halvma- raton, NM-bronse 3000 m hinder, gull UM terrengløp. Landslagstrener: Monika Kørra (til venstre i midterste rekke) ble i sommer ansatt som trener for det norske juniorlandslaget i langrenn. (Foto: Norges Skiforbund)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 7 - 2018