Kondis

Kondis Utgave 7 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1030517

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 71

34 Kondis 7 • 2018 Sagamarsjen Vandring på historisk Den opprinnelige ideen bak Sagamarsjen var å følge Olavs ferd fra Sul til Stiklestad til minne om slaget 29. juli 1030. Av Else Husa F ørsteutgaven av marsjen gikk i 1964 under navnet Olavsmarsjen, men fikk allerede i 1965 navnet Sagamarsjen. De første åtte årene startet marsjen i Sul med ende- punkt på Stiklestad første dag og gikk så videre til Steinkjer andre dag. Fra 1972 ble starten flyttet til Sverige med innkomst på Stiklestad andre dag. I 1991 ble marsjen innmeldt i IML (International Marching League), og i dag organiseres marsjen med ulike løypetraseer. Sagamarsjens første dag har to korte distanser på 10 og 7 km og to lange for dem som ønsker å kvalifisere for internasjonalt merkekrav i IML. De lange løypene går fra Medstugan (33 km) og Skalstugan (23 km) til Stiklestad. Denne traseen følger til dels den gamle ferdselsåren mellom Sverige og Norge, Karl Johans vei fra 1835, over Skalstufjellet. Andre dag er det kortvarianter på henholdsvis 12 og 5 km og to lengre varianter på 33 og 24 km. Alle disse løypene går i en sløyfe med utgangspunkt fra Stiklestad nasjonale kultursenter. Halvparten fra utlandet Totalt antall deltakere på alle distansene i 2018 var 1143. Det var deltakere fra 17 land; flest fra Norge (579), men også store kontin- genter fra Sverige (92), Nederland (85) og Tyskland (22). Halvparten av Sagamarsjens deltakere er altså utlendinger, og de fleste av dem går langt. Den høye internasjonale del- takelsen kan forklares med at Sagamarsjen er eneste norske turmarsj som er innmeldt i IML. Stein Aksnes, president i Sagamarsjen, er pri- mus motor for arrangementet på frivillig basis. – Hva er drivkraften for ditt engasjement? – Jeg har selv gått Sagamarsjen 40 ganger, er sosial og trives i møte med folk. Jeg deltar også i marsjer i utlandet. IML har 28 marsjer i 26 land, og jeg har så langt deltatt i 18 ulike marsjer. – Hvilken marsj vil du fremheve av de mar- sjene du har gått i andre land? – Nå spør du vanskelig …, men Rotorua på New Zealand er en fin marsj, kanskje fordi landskapet ligner på det norske.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 7 - 2018