Norske Vinklubbers Forbund Bulletin

Bulletin Nr5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1023779

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 63

2 5-2018 Innhold En uke i Bordeaux .................................... 6 Taurasi - juvelen i Campania ..................... 8 Trauste oster til kraftig vin....................... 11 Ted - en gresk amerikaner med hjemlengsel ................................... 14 Anbefalte restauranter i Chania, Kreta ..... 18 Italia mitt andre hjemland ....................... 20 Carljohansværn på tur ............................ 22 Rødvin fra Østerrike ............................... 26 California før og etter brannene ............... 29 Sardinias unike drue: Vermentino ............ 34 Vinklubben av 1966 - Årsmiddagen ........ 37 Møt Chenin Blanc .................................. 38 Georgia - Det var her det begynte ........... 43 En magisk rieslingreise i Mosel ............... 46 Julemesse ............................................. 51 Alsace i går, i dag og i morgen ................ 52 Judgement of Oslo ................................. 56 Salvesens nyhetstips .............................. 60 Norske Vinklubbers Forbund - styret President: Kristian Gahre, tlf. 90 15 26 66, e-mail: kristian.gahre@nvkf.no Visepresident: Jan Fredrik Tveten, tlf. 99 59 94 59, e-mail: jan.fredrik.tveten@nvkf.no Styremedlemer: Truls Aasterud, tlf. 48 17 10 35, e-mail: truls.aasterud@nvkf.no Tanya Kopytina, tlf. 93 80 63 72, e-mail: tanya.kopytina@nvkv.no Anne Merete Lien, tlf. 92 61 04 33, e-mail: anne.merete.lien@nvkf.no Hallvard Stavnes Mørck, tlf. 97 07 50 67, e-mail: hallvard.stavnes.morck@nvkf.no Sidsel Kronstrand, tlf, 98 64 54 03, e-mail: sidsel.kronstrand@nvkf.no Bulletin nr 5-2018 Velkommen til Bulletin nr. 5-2018 Nok en gang har vi et bredt utvalg av artikler, med mye spennende og interessant stoff, men er det noe du savner artikler om eller vil ha annerledes, så ta gjerne kontakt med undertegnede. Og nøl ikke hvis du selv vil bidra med stoff, enten til Bulletin eller våre hjemmesider www.nvkf.no. Når du leser dette, så er det like før julen inntar handelsstanden. Allerede nå i sep- tember begynner julemarsipanen og julebrusen å komme i hyllene, mest så gleder jeg meg til juleheftene, selv om de egentlig ikke skal leses før Julaften. Vi i Norske Vinklubbers Forbund vil ikke være noe dårligere, så i dette nummeret fi nner du invitasjon til vår egen julemesse. Tirsdag 6. november kl. 17:00 arran- gere vi messen «Før julen ringes inn». Her har du mulighet til å prøve vin mot fi re tradisjonelle juleretter, - ribbe, pinnekjøtt, kalkun og lutefi sk. Matserveringen er det kokkene til Matkurs.no som står for, og julemessen holdes i deres lokaler, i Stock- holmsgata på Dælenga i Oslo. Invitasjon er sendt ut til vinimportørene, og i skriven- de stund har vi allerede fylt opp over halvparten av tilgjengelig plass for utstillerne. De deltakende importørene utfordres til å ta med vin som matcher julematen, så denne kvelden er det duket for å prøve ut mat og vin i mange kombinasjoner. Du skal heller ikke være redd for å gå sulten fra julemessen, de fi re smakstallerkenene skal sammen utgjøre en god porsjon! Men ikke bruk for lang tid på å bestemme deg, det er begrenset plass! Julemessen er ikke det eneste som skjer i vår regi før jul, følg derfor med på vår hjemmeside og vår Facebook-side, så er du oppdatert om alle våre arrangementer. Truls Aasterud, redaktør Omslagsfoto: Liora Levi: Vinmarkene slynger seg på kryss og tvers Ansvarlig redaktør: Truls Aasterud, e-mail: truls.aasterud@nvkf.no Lay-out: Media Digital AS, kontakt@mediadigital.no Trykk: Oslo Dokumentsenter, Norsk Noteservice as Utgiver: Norske Vinklubbers Forbund c/o Kristian Gahre Stasjonsveien 9d, 0774 Oslo E-post: info@nvkf.no Foretaksnummer: 983 718 175 Bankkonto: 7139.05.29907

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norske Vinklubbers Forbund Bulletin - Bulletin Nr5 - 2018