Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 39

10 Din Hørsel 04 2018 TEMA: HØRSELSKONTAKT Tekst og foto Bjørg Engdahl «Hei, det her e han Steinar i Kabelvåg. Vi trenger en ny slange i høreapparatet te en kar oppi gata her. Kan du få ordna det?» Omtrent slik kan et «dødt» høreapparat ordnes i løpet av én dag når HLFs hørselshjelper Steinar Jakobsen ringer audiograf Stein Ivar Andersen ved Nordlandsykehuset på Gravdal, sju mil unna. Andersen er Lofotens eneste audiograf, har et rikholdig delelager og er på fornavn med alle drosjesjåfører som kjører pasienter til og fra sykehuset. Sjåførene sier aldri nei til å ta med en konvolutt på en av turene sine, slik at en takknemlig høreapparatbruker kan hente reservedelen på nærmeste drosjesentral - eller i avtalt veikryss. UTFYLLER HVERANDRE Småoppdrag av denne typen ordnes uten at hørselskontakt Rødland trenger å involveres. Det betyr tid spart til de mange andre oppgavene hun har som eneste ergoterapeut med ansvar for hjelpemidler og boligtilpasning for Vågans rundt 10.000 innbyggere. Nye brukere som trenger hjelp må regne med en ventetid på mellom et par uker og et par måneder. – Jeg har samarbeidet godt med HLF i mange år. Vi utfyller hverandre. De frivillige hørselshjelperne er ressurssterke og serviceinnstilte, og kan ta av litt for trøkket i hektiske perioder. Fordi de selv er høreapparatbrukere har de mer kunnskap om høreapparater enn meg, forteller Rødland. Det har hendt at likepersoner i HLF har bedt henne bli med på hjemmebesøk til nye brukere for å utrede hjelpemiddelbehov. SELVLÆRT MED TEKNISK TEFT At ergoterapeuter har ansvar for hørselsfeltet på kommunenivå, slik hun har, er vanlig. Det viser Din Hørsels kartlegging blant norske kommuner. 43 prosent av de kommunale hørselskontaktene er ergoterapeuter. Kartleggingen viser også at fire av fem kommunale hørselskontakter, uansett fagtittel, har stillingsprosent under 25 prosent. Rødland har 100 prosent stilling, men hørsel er ikke øremerket med egne prosenter. – Jeg merker at hjelpebehovene øker. Flere eldre bor hjemme, og jeg hjelper langt flere hørselshemmede i alderen 50 til 70 år nå enn da jeg begynte her for 18 år siden, sier hun. Tid er den kritiske faktoren for å kunne holde seg faglig oppdatert. – Med et bredt felt av hjelpemidler og tjenester har jeg begrenset mulighet til å dra på kurs. Min hørselskompetanse er et resultat av selvstudium, kursing fra hjelpemiddelsentral, veiledning over telefon fra produsenter, og ikke minst 21 år med hjemmebesøk. Du må ha litt I Lofoten er «alle» hørselshjelpere Hørselskontakt Mona Elisabeth Rødland i Vågan kommune i Lofoten er ikke alltid lett å få tak i. Heldigvis har hun andre medhjelpere, ikke minst likepersoner i HLF. De er gull verd. HJELPSOM LIKEPERSON. «Dette skal jeg ordne. Ikke no´ problem!», er et typisk Steinar- svar når høreapparatbrukere ringer og trenger hjelp. Også kona Linda er aktiv i Vågan HLF og synes det er meningsfullt å drive med frivillighetsarbeid.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018