Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 39

Din Hørsel 04 2018 37 Tekst og foto Bernt-Aksel Jensen – Vi er fornøyde med at ny audiograf er på plass. Forhåpentligvis vil ventetiden ved Kirkenes sykehus gå ned. Den er altfor lang i dag, sier Sissel Harila, styreleder i HLF Vadsø og omegn. Ventetiden for tilpasning av høreapparater har lenge vært lang i Øst-Finnmark, og hørselssentralen i Kirkenes har lenge vært «verstingen» blant hørselssentralene i landet. Det er nå 50 ukers ventetid for å få time, ifølge dette nummeret av Din Hørsel. Denne uholdbare situasjonen har både styret i HLF Vadsø og omegn og fylkesstyret i HLF Finnmark HLF klart sagt fra om flere ganger. KORTERE VENTETID – Joda, jeg håper på at jeg kan bidra til at ventetiden går ned, sier nytilsatt audiograf Oda Elise Svartsund optimistisk. – Jeg satser på å bli en stund og lære folket og området å kjenne. Og med det korte ned ventetiden, legger hun til. Også ledelsen ved Finnmarksykehuset HF, Kirkenes er optimistiske. Avdelingsleder på kirurgisk avdeling, Lise Beate Dalsaunet håper på bedring med denne ansettelsen. – Vi må la den nytilsatte jobbe seg inn i oppgavene. Køa har dessverre vokst etter at vi har vært uten fast audiograf i flere måneder, sier hun. MANGE Å BETJENE Hørselssentralen i Kirkenes håper å kunne få inn ambulerende hjelp, samt at den nytilsatte kan jobbe litt ekstra i perioder for å få ned ventetiden. Etter hvert også kunne ambulere over til Vadsø for å komme nærmere pasienter på nordsiden av Varangerfjorden. HLF Vadsø og omegn omfatter Vadsø, Vardø, Nesseby og Tana kommuner - cirka 10.000 innbyggere. HLF Vadsø og omegns leder Sissel kan underskrive på at det kan være lange reiser i Finnmark for de med behov for hørselshjelp. Fra Vardø til Kirkenes er det 25 mil hver vei om du må på sykehuset i Kirkenes. Skal du reise til Karasjok på klinikken der blir distansen 32 mil hver vei. Skulle du være nødt å reise til Alta, er det over 50 mil hver vei om du kjører. – Uansett om du reiser med bil, båt eller fly, er det lange strekninger og det går mye tid til dette i Øst-Finnmark, påpeker Harila, som er svært glad over at audiografen nå er tilsatt og at man vurderer ulike ekstratiltak for at ventetiden skal gå ned. Unicare Landaasen tilbyr tverrfaglige mestringskurs for voksne tinnituspasienter over 18 år. Det tverrfaglige teamet består av psykolog, kognitiv terapeut, likepersoner, audiograf, sosionom, audiopedagog, sykepleiere og fysioterapeuter. Kurset er 2 uker + 2 uker med en hjemmeperiode på 4-6 mnd. Vi tilbyr kurset som døgnrehabilitering. For at vi skal kunne ta deg i mot, må du bli henvist av din fastlege, øre/nese/ hals-lege eller sykehus. For nærmere informasjon se www.landaasen.no eller ring 611 24 100 Håp om bedring i Kirkenes Hørselssentralen i Kirkenes har lenge vært «verstingen» på Din Hørsels ventetidsba- rometer. Nå er ny audiograf på plass, og håpet om kortere ventetid stiger. NY i KIRKENES. Nyansatt audiograf Oda Elise Svartsund ved Kirkenes sykehus satser på å bidra til at ventetiden i Øst-Finnmark går ned.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018