Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 39

36 Din Hørsel 04 2018 Hørselssentral 09_07 05_18 08_18 Endringer siden mai 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 5 6 1 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Molde Sjukehus 25 8 8 0 6 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 7 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 8 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 12 12 0 9 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 10 Akershus Universitetssykehus 6 13 13 0 Ikke oppdatert 11 Kristiansund Sjukehus 6 14 14 0 Ikke oppdatert 12 Ålesund Sjukehus 20 16 16 2 Ikke oppdatert 13 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 14 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 16 0 15 UNN HF, Harstad sykehus 24 16 16 0 16 Sykehuset Namsos 4 16 16 0 Ikke oppdatert 17 Sykehuset i Vestfold 32 40 18 -22 18 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 19 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 Ikke oppdatert 20 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 Ikke oppdatert 21 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 22 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 Ikke oppdatert 23 Vestre Viken HF, Drammen 12 26 26 0 24 St. Olavs hospital 30 26 26 0 Ikke oppdatert 25 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 Ikke oppdatert 26 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 Ikke oppdatert 27 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 28 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 29 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 30 Førde Sentralsjukehus 40 32 32 0 Ikke oppdatert 31 Helse Finnmark, Kirkenes 12 48 50 2 Gjennomsnitt 21,8 19,5 18,9 -0,6 Kilde: www.helsenorg.no per 08.082018 Din Hørsel har siden september 2007 satt søkelys på ventetid for tilpasning av høreapparat, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 18,9 uker, en nedgang på 0,6 uker fra målingen i mai. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Denne siste målingen bærer preg av at det har vært sommerferie, og flere sentraler har ikke oppdatert sine tall. Men det har Sykehuset i Vestfold gjort, og kan vise til en reduksjon på hele 22 uker, til 18 ukers ventetid. I bunn ligger Helse Finnmark, Kirkenes med 50 uker. Men her er det nå håp om kortere ventetid (se egen sak neste side). DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018