Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 39

30 Din Hørsel 04 2018 Tekst Anja Hegg Foto: Bjørn Owe Holmberg Jublende hørselshemmede barn rundt den nye vanntanken. Vann – så enkelt og selvfølgelig i Norge – for barna i Malawi er det mangelvare. Tidligere har elevene her brukt store deler av dagen på å skaffe nødvendig vann. Takket være penger gitt med raushet av Lions Bryn og elever ved Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever har de nå fått en ny og enklere hverdag. Disse pengene har også gjort det mulig å sette opp latriner nær internatet ved skolen, noe som sikrer barna både trygghet og hygieniske forhold. PÅ SJETTE ÅRET HLF arbeider på sjette året i Malawi, et av verdens fattigste land, med en gjennomsnittlig levealder på 53 år. I et land med 19 millioner innbyggere finnes det kun fire audiografer, HLFs audiografer utgjør halvparten. HLFs Rie Luxhøi (29) og Signe Sparre Hansen (32) er sårt tiltrengte hørselshjelpere i et land der øreinfeksjoner er en av de vanligste årsakene til hørselstap. De lærer også opp spesiallærere innen hørsel ved HLFs samarbeidsskole Montfort SNE College, Afrikas første spesialskole for barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er finansiert av Fredskorpset. HØRSELSTEAM BYGGET OPP Et eget team bestående av spesiallærere og helsepersonell bistår Rie og Signe i arbeidet med å avdekke hørselstap og gi annen hørselshjelp blant barn og unge. Så langt i prosjektet er drøye 2000 barn hørselstestet, hjulpet med stell og rens av ørene sine, mange av dem har også fått nødvendig oppfølging. Forholdene for hørselstesting er kummerlige, men man får likevel avdekket store hørselstap, og gitt råd til familie og skole om hvordan man med enkle grep kan bedre kommunikasjonen. Under vårt besøk i Malawi i mai fulgte vi teamet til St. Louis barneskole, et stykke utenfor allfarvei. Etter timer på støvete landeveier møter vi en lang kø av barn som venter på oss. Disse er blitt pekt ut av lærerne sine på grunn Vann og hørsel takket være HLF Jublende hørselshemmede barn rundt den nye vanntanken. Vann – så enkelt og selvfølgelig i Norge – for barna i Malawi er det mangelvare. Tidligere har elevene her brukt store deler av dagen på å skaffe nødvendig vann. Takket være penger gitt med raushet av Lions Bryn og elever ved Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever har de nå fått en ny og enklere hverdag. En liten jente gå hjem med sin mamma og en samtaleforsterker på ørene NY VANNTANK. Barna ved HLFs samarbeidsskole jubler over ny vanntank. Det betyr at de slipper mange timers arbeid med å hente vann hver dag. (Foto: Rie Luxhøi)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018