Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 39

24 Din Hørsel 04 2018 Forslaget til handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden inneholdt tre hovedfokusområder; forebygging, behandling og rehabilitering og universell utforming og tilgjengelighet - det siste punktet nytt. Men landsmøtet nøyde seg ikke med det. Anført av Bjørn Jonassen, leder i HLF Vest-Agder og mangeårig ansatt fylkesaudiopedagog i Statped, vedtok landsmøtet med solid flertall å ta inn et fjerde hovedfokusområde. HLF BRISKEBYKONFERANSEN 2018 HØRSEL HELE LIVET GOD HØRSELSOMSORG GIR BEDRE HELSE! www.hlfbriskeby.no/briskebykonferansen M E R I N F O R M A S J O N O G P Å M E L D I N G 25.-26. oktober på KS Agenda Møtesenter Påmelding innen 1. oktober HLF vedtok under sitt landsmøte på Sundvolden i juni å prioritere opplæring og undervisning som ett av fire hovedområder for perioden 2018-21. Fire ben å stå på NYTT STYRE: Det nye sentralstyret med varamedlemmer skal lede HLFs arbeid for en enklere hverdag for landets hørselshemmede i årene fremover. (Se navn i hovedsaken)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018