Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 39

14 Din Hørsel 04 2018 Navn: Sidsel Bull Alder: 74 år Bosted: Grimstad Yrke: Bioingeniør/nå pensjonist HLF-tilknytning: Vært i HLF Aust-Agder i cirka ti år med ulike verv. Nå kasserer i fylkeslaget og sekretær i HLF Arendal og Omegn med «utvidede oppgaver» Type hørselshemming: Aldersbetinget og noe genetisk hørselstap med tinnitus. Har vært høreapparatbruker i 11 år. Aktuell: Er opptatt av å styrke hørselskontaktenes kompetanse og ønsker å engasjere seg som likeperson lokalt. 10 SPØRSMÅL Tekst og foto: Bjørg Engdahl Hørselstesting er meningsfullt Sidsel Bull har i mange år stått på stand og snakket om hørsel. Senest under Arendalsuka i august var hun på plass med brosjyrer og gode råd. Hva opptar deg mest i dag? Jeg er nok en samfunnsengasjert omsorgsperson. De siste årene har mye av tiden gått med til å ta vare på samboeren min som har hatt et lite slag og har diagnosen Alzheimer. Nå har han fått fast plass på sykehjem, så nå må jeg legge til rette for å ta vare på meg selv på en ny måte. Hva er det gode liv for deg? Å være sammen med familien, enten på Sørlandet eller på reise, og å ha tid til venner. Jeg er også glad i å drive med håndarbeid, lese bøker og høre musikk. Hvilken hendelse eller person har påvirket deg mest, og hvorfor? Den personen er nok far, som var lege og som tok imot meg under krigen i Molde. Det var en hard fødsel, og han reddet livet mitt. Både han og mor var omsorgsfulle mennesker. Dessverre døde mor da jeg var 17 år, og som det siste hjemmeboende barn av fire søsken fikk jeg da omsorgen for ham. Hvilken drøm ønsker du skal være oppfylt om ti år? Jeg håper å beholde god helse, slik at jeg kan få glede av å reise mere og få være mere sammen med min familie og venner, og spesielt barnebarna. Jeg trenger nok også øvelse i å si nei når jeg blir spurt om hjelp. Hvis du kunne leve ditt liv om igjen, hvilke valg ville du da tatt? Jeg ville valgt å bli lege, slik mange andre i familien ble. Fra jeg var lita jente var jeg med faren min på sykehuset. Min mors sykdom og dødsfall var nok medvirkende til at jeg manglet noen poeng til å komme inn på legestudiet i Oslo, der kjæresten min kom inn. Hadde jeg fått valget en gang til ville jeg tatt opp noen fag eller prøvd å studere i utlandet. Hvis du hadde ti millioner å gi bort, hvem ville du gitt penger til? Jeg hadde valgt å slette gjeld hos barna mine og hjelpe barnebarn til studier og bolig. Forøvrig ville jeg støttet frivillig arbeid for demente, samt organisasjoner som Redd Barna, SOS barnebyer mfl. Hvilken bok/bøker har du på nattbordet? Ketil Bjørnstad: 60-årene Du har invitert gjester en lørdag kveld, hva vil du servere dem? Nykokte, friske sørlandsreker med god hvitvin og annet godt tilbehør. Hva er din sterkeste HLF-opplevelse? Jeg har mange gode opplevelser fra stands og hørselstesting, men husker spesielt en mormor som hadde reist fra Kristiansand til Dølemo-marknaden i Åmli med sin 13-14 år gamle datterdatter. Vanligvis tester vi ikke hørselen på så unge, men her var mormor med. Hun fortalte at datteren hennes hadde et «anstrengt» forhold til barnebarnet, fordi tenåringen ofte ikke svarte eller fordi hun spilte så høy musikk. Kan det være hørselen? tenkte denne bestemoren, som først ba om å bli testet selv. Deretter ble barnebarnet testet, og det viste seg at hun hadde et tydelig hørselstap. Jeg formidlet resultatet og ba dem å gå videre til fastlegen. Det som var så fantastisk var at de virket veldig lettet over denne beskjeden! Slik opplevelser gjør at det er verd å bruke en helg på markeder med lavterskeltilbud om testing. Jeg liker å komme i kontakt med folk og å hjelpe medmennesker. Hvilke saker synes du HLF bør prioritere å jobbe for? Økt rekruttering, ikke minst av yngre, slik at flere medlemmer deltar i foreningsarbeidet, både ute blant folk og i det praktiske arbeidet i organisasjonen. Et annet viktig tema er hørselskontaktene i kommunene. Ofte har de delte stillinger, og mange har lite kompetanse. Vi har nå søkt penger til et lokalt prosjekt der HLF- medlemmer, helst likepersoner, får et tettere samarbeid med hørselskontakten, slik at vi kan være et team lokalt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018