Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 39

Din Hørsel 04 2018 13 TEMA: HØRSELSKONTAKT Tekst og foto Bjørn Egil Jakobsen Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav, og arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og i hverdagen. -Jeg skal jobbe med å kartlegge hvilke behov hver enkelt har, og hørsel og syn er viktige sanser for å fungere optimalt, sier Elin Johannessen, som er virksomhetsleder for ergofysioterapitjenesten i Hammerfest kommune. HVERDAGSMESTRING – Det handler om hverdagsmestring, sier Elin Johannessen, og sier at det rundt omkring sitter mange som hører dårlig uten å si fra om det til de rundt seg. – Mye av jobben blir å rehabilitere hjemme hos folk, og til å finne riktige hjelpemidler til hver enkelt, forklarer hun. ØNSKER 100 PROSENT – Mange får høreapparater, men de blir liggende i en skuff. Dette gjelder spesielt eldre. Statistikkene viser at 90 prosent av alle over 80 år er sterkt hørselshemmet, sier leder Bjarne Emil Hammervoll i HLF Hammerfest og Kvalsund. Han er veldig glad for at kommunen har fått til en løsning med en 50 prosent hørsels- og synskontakt, men han hadde gjerne sett at stillingen var 100 prosent. Spesielt når Kvalsund og Hammerfest slåes sammen til én kommune. LIKER KOMBINASJONEN – I en større kommune skal hørselskontakten også dekke flere oppgaver og over et stort geografisk område, men jeg liker kombinasjonen med ergoterapeut. Så vi får håpe at de kanskje blir flere som kan dele på jobben etter hvert, sier Hammervoll, som er klokkeklar på at dette er en jobb som egentlig krever en full stilling. – Det deles ut mye utstyr og hjelpemidler, og vi som forening ser at det er vanskelig for mange å få riktig hjelp til å bruke dette. Det er mange som kommer til hørselsforeningen og spør om hjelp, sier Hammervoll. FORENINGEN STOR RESSURS – Hørselsforeningene er en stor ressurs. Det er mange kommuner som ikke har en forening med den kunnskapen, og som er så tilgjengelig som her i Hammerfest og Kvalsund, sier Johannessen, og legger til at Nav også er flink til å etterspørre om de har fått syns- og hørselskontakt. – Nav spør i det uendelige til vi har fått det på plass, smiler virksomhetsleder Johannessen, som altså fra høsten går i gang med at halvparten av stillingen ivaretar syn- og hørsel, og den andre hverdagsmestring. – Ofte vil jeg kunne kombinere flere behov, sier Elin Johannessen. SAMARBEID. Både ergoterapeut Elin Johannessen og Bjarne Hammervoll, leder i HLF Hammerfest og Kvalsund, ser frem til å samarbeide om en bedre hørselsomsorg i Hammerfest og Kvalsund. HØRSELSKONTAKT I NORD Elin skal jobbe 50/50 Elin D. W. Johannessen skal jobbe 50/50 som hørsels- og synskontakt og ergoterapeut i Hammerfest fra i høst. Hun tror det vil bli en god kombinasjon.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018