Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 85 of 203

86 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 JAPAN - NORGE Vi får slåss på arenaene der vi har noe å bidra med. Somme- rens Fotball-VM viste at Japan sannelig også duger i herrefot- ball, mens Norge får se frem til neste Vasaloppet. I sjømat er nettopp disse to lagene i fina- len — i hvert fall om man tel- ler store sjømatselskap. Det ble nok en fortjent seier til Japan, og Cer maqs litt diskutable nasjonalstatus gjør at margi- nen kunne ha vært enda større. Samtidig er det Norge som har flest oppryk kskandidater. Nykommere i år er Nueva Pescanova, Cooke Aquacul ture og vietnamesiske Minh Phu. 8-5 Som vanlig har «Norsk Fiskerinæring» presentert lister over de 100 største sjømatselskapene i Norge og de 60 største oppdret tsselskapene. Nå er turen kommet til de virkelig store «haiene», nemlig verdens 20 største aktører inne fiske, produksjon og salg av sjømat. De har ulike strategier, farger og utseende, men som regel det til felles at de hele tiden jakter på fristende bytter. Listen domineres av asiatiske selskaper, med to japanske giganter øverst. Lille Norge slår også godt fra seg med hele fem selskaper inne blant de 20 største. Marine Harvest har for første gang fått plass på pallen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018